Danske erhvervsfonde fremhæves i ny rapport

Mazars deltog den 19. oktober 2015 i et seminar om den danske model for erhvervsdrivende fonde på Den Franske Ambassade i København

Seminaret var en god mulighed for at dele viden på tværs af Frankrig og Danmark og samtidig en opfølgning på Prophil’s analyse om erhvervsfonde i Frankrig, Danmark, Tyskland og Schweiz - en analyse, hvis første konklusioner blev præsenteret i forbindelse med den 4. årlige konference om filantropi afholdt den 31. marts 2015 i Paris. Rapporten er en inspirationskilde for Frankrig og de danske erhvervsfonde karakteriseres heri som ”et mønstereksempel på effektiv forvaltning af aktionærfonde.

Udover den franske ambassadør i Danmark, HE François Zimeray, var der endvidere repræsentanter fra MAZARS, medlemmer fra Prophil, ESSEC Business School og Delsol Avocats samt repræsentanter fra en række tænketanke, fonde, statslige organer og internationale virksomheder.

Pia Lillebæk, Managing Partner for Mazars i Danmark, fortalte blandt andet om, hvorfor MAZARS har fundet det vigtigt at deltage i denne visionære begivenhed og støtte op om og bidrage til europæiske undersøgelse.

Seminaret blev afrundet med erfaringsudveksling fra Virginie Seghers (grundlægger og administrerende direktør hos Prophil), Marianne Philip (formand for komitéen for god Fondsledelse, medlem af bestyrelsen for Novo Nordisk Fonden og partner i Kromann Reumert), Pierre-Yves Jullien (administrerende direktør i Hempel A/S), Jean-Pascal Archimbaud (administrerende direktør i Scierie Archimbaud), og Joel Bothello (Forsker på ESSEC stol i filantropi).

For mere information om Den Franske Ambassade i København: http://www.ambafrance-dk.org/

For more information om den Europæiske ”Shareholder Foundations Study”: http://www.fondations-actionnaires.eu/en/