Globale standarder for rapportering og revision af menneskerettighederne

Mazars har sammen med non-profit-organisationen ”Shift and Human Rights” Centret for ASEAN-landene i Sydøstasisen taget initiativ til et projekt, der skal udvikle nye standarder til at rapportere og revidere, hvordan virksomheder globalt overholder FN’s menneskerettigheder.

Projektet går ud på at udarbejde forslag til to standarder: én standard til virksomheder, så de kan rapportere om, hvordan deres drift overholder ”FN’s Vejledende Principper for Virksomheder og Menneskerettigheder” - og èn standard til revisionsfirmaer om, hvordan disse rapporter kan revideres.

De kommende standarder vil skabe større forståelse for, hvordan virksomheder kan rapportere, at de overholder menneskerettighederne. Samtidig med at de løbende forbedrer sig på området. Med de nye standarder bliver det samtidig muligt for eksterne revisorer med speciale i menneskerettigheder at revidere, om virksomhedernes rapportering viser, at menneskerettighederne rent faktisk bliver overholdt.

Gode hensigter ikke nok

Baggrunden for de nye standarder tager udgangspunkt i FN’s principper for at overholde menneskerettighederne - ”beskytte, respektere og hjælpe”. Principperne beskriver, hvad virksomhederne skal gøre for at overholde menneskerettighederne i deres daglige drift. Men p.t.  findes ingen global proces for, hvordan virksomheder kan vise, om deres poltikker og processer er i overensstemmelse med menneskerettighederne. 

De gode hensigter og korrekte formuleringer er derfor ikke længere nok. Der skal dokumentation til.  I dag er mange virksomheder opmærksomme på, at det ikke er nok udelukkende at overholde lovgivningen. Virksomheder bliver også vurderet på det moralsk-etiske plan i forhold til, hvordan de overholder menneskerettighederne. Er der ikke overensstemmelse mellem lovlydighed og moralsk habitus, kan det påvirke virksomhedernes omdømme og troværdighed.

Arbejdsgruppe

I 2013 støtter FN’s arbejdsgruppe for virksomheder og menneskerettigheder formelt arbejdet med at udvikle nye standarder til at rapportere og revidere, hvordan virksomheder overalt i verden overholder FN’s menneskerettigheder.

Mazars leder denne arbejdsgruppe og giver med baggrund i sine internationale erfaringer og ekspertise input til, hvordan revisionsprocessen af virksomhedernes rapportering konkret kan gribes an. Fra Mazars Danmark deltager Managing Partner Pia Lund Lillebæk, der samtidig sikrer, at virksomheder med base i Danmark bliver opmærksom på de nye muligheder.

I løbet af sommeren 2013 har arbejdsgruppen modtaget kommentarer og forslag til arbejdet fra en række stakeholders. I det kommende år indhentes tilsvarende input fra andre grupper af stakeholders. Et udkast til rapportering og revisionsproces bliver præsenteret for FN inden for to år.