Mazars offentliggør det globale konsoliderede regnskab: se venligst seneste version af vores årsrapport (2009-2010)

Mazars præsenterer den sjette udgave af sin årsrapport. Mazars er den eneste internationale revisions- og rådgivningsvirksomhed der offentliggør en årsrapport, revideret i henhold til IFRS standarderne på globalt niveau. Mazars har udarbejdet denne unikke årsrapport siden 2004.

Mazars’ engagement i forhold til princippet om ansvarlighed indebærer, at vi gerne vil gå forrest som et godt eksempel. Som en af markedets frontfigurer for gennemsigtighed har vi således valgt at overholde de samme standarder som dem, der forventes af vores kunder.

“Regnskabsåret 2009-2010 blev både positivt og opmuntrende, med fortsat organisk vækst og bekræftelse af den tillid, mange virksomheder verden over udviser os. Den vedholdende stigningsrate i antallet af partnere sammenholdt med udviklingen af nye projekter understreger vigtigheden af den integrerede partnerskabsmodel. Vi er fast besluttet på at fortsætte vores dynamiske vækst i de kommende år, for fortsat at opfylde markedets forventninger til os med konsistent, global og integreret service”, erklærer Patrick de Cambourg, Præsident for Mazars.

Mazars har valgt “a sense of purpose” som tema for årsrapporten.
For Mazars, som for andre, medfører den tid vi lever i gennemgribende forandringer. Denne situation får såvel enkeltpersoner som virksomheder til at stille berettigede spørgsmål om deres egentlige formål samt om det mere globale slutspil, som de indgår i (eller er en del af). En overgangstid kan opfattes som truende, men er i sig selv også vektor for en ny, positiv dynamik.

Læs årsrapporten online på http://annualreport.mazars.com/