Mazars offentliggør konsolideret regnskab på verdensplan: Se sidste udgave af årsrapporten 2008/2009

Mazars, den internationale revisions- og rådgivningsvirksomhed, præsenterer den 5. udgave af gruppens årsrapport. Mazars er indtil nu den eneste globale revisions- og rådgivningsvirksomhed, der offentliggør en årsrapport, der indeholder gruppens konsoliderede regnskab i henhold til IFRS-standarderne. Gruppen har udarbejdet denne unikke årsrapport siden 2004.

Forpligtelsen over for vores omgivelser og efterlevelse af princippet om ansvarlighed, betyder at Mazars selv vil gå forrest og anvende de regler og bestemmelser, som vi forventer, at andre skal anvende. Derfor har Mazars indtaget rollen som fortaler for gennemsigtighed og ønsket at underlægge sig de samme krav, som de børsnoterede virksomheder er underlagt.

2008-2009 udgaven af vores årsrapport er en reflektion af vores vision for branchen og vores omgivelser. Den illustrerer, at vi er engagerede i at deltage i udviklingen af udførelsen af vor profession på alle kontinenter samt i at medvirke til at øge gennemsigtigheden på det finansielle marked. Da vi er en integreret og uafhængig organisation, mener vi at kunne give vort bidrag til de aktuelle overvejelser. Vi ønsker at skabe et vedkommende og stimulerende klima for vores samarbejdspartnere, vores kunder og de markeder vi opererer på”, fastslår Patrick de Cambourg, direktør for Mazars gruppen.

Mazars har valgt ”Talent” som dette års tema for årsrapporten
I denne meget urolige tid skal alle aktører på markedet udvise ekstra årvågenhed, øget ansvarlighed, engagement, men også kreativitet for at reanimere og konsolidere udviklingsmodellen.

Denne udfordring kan ikke løses alene. Det er i samarbejde, at udfordringerne opstår, i samarbejde at de allerbedste oplevelser skabes og også i samarbejde, at succesfulde løsninger findes. Det er derfor, at vi i denne årsrapport fokuserer på samspillet mellem talenter. Fokus på talentet, som det centrale for virksomheden, giver mulighed for den enkelte at vokse og nytænke. Det er kernen hos Mazars, hvor vi ledsager vores kunder og hjælper dem til at nå deres mål.

Se årsrapporten online på annual report.mazars.com