Opdatering af årsrapporten for 2009-2010 efter den årlige partnerkonference i december 2010

Som følge af gruppens årlige partnerkonference afholdt i Prag i december, præsenterer Mazars nu en opdatering af den sjette udgave af årsrapporten.

Den årlige partnerkonference er et nøglemoment for partnerne i Mazars. Gruppens konsoliderede årsrapport der er i overensstemmelse med IFRS fremlægges og offentliggøres i forbindelse med konferencen. Under konferencen diskuterer og stemmer alle vore partnere om gruppens strategi (geografisk udvidelse, forretningsområder, talentudvikling mm).

Blandt hovedbeslutningerne sat til afstemning på konferencen i december kan nævnes optagelse af 58 nye partnere og 5 nye lande i partnerskabet. I øvrigt gennemførte Mazars en fusion i Luxembourg.

Se opdateringen af årsrapporten online, på: http://annualreport.mazars.com/