Mazars Global Water Risk Undersøgelse

Mazars fejrer den globale verdensdag for vand ved at dele de vigtigste resultater af den seneste globale vandundersøgelse foretaget af Mazars med fokus på de globale vandrisici.

Mazars Global Water Risk undersøgelse

Rapporten blev gennemført i begyndelsen af året 2018 med støtte fra YouGov, et internationalt markedsundersøgelsesfirma. Syv lande deltog i undersøgelsen (Frankrig, Storbritannien, Kina, Spanien, Tyskland, Indien og USA) – alle lande der repræsenterer nogle af de største økonomier, der netop står over for vigtige vandudfordringer.

Et stigende antal interessenter bliver mere og mere følsomme over for vandrisici, hovedsageligt som følge af mediedækningen af de vandrelaterede hændelser, der har påvirket millioner af liv i de sidste par år eller blot på grund af bekymringerne omkring denne kritiske ressource, der er under et enormt pres på grund af en stadigt voksende befolkning.

Hovedparten af virksomhederne verden over er mere og mere udsatte for vandrisikoen. På trods af dette hører eller læser man sjældent om, at denne risiko vurderes og håndteres af virksomhederne, med undtagelse af enkelte organisationer fra ”Fortune 500”.

Mazars, aktiv aktør på vandområdet & Business. For Good ™

Som aktiv aktør i forbindelse med den globale forvaltning af vand, såvel som inden for bæredygtig udvikling, ønsker Mazars at tage initiativ og hermed bidrage til diskussionen af vand som forretningsrisiko, med deraf følgende vurdering, væsentlighed og rapportering. Mazars’ engagement for vand som ressource er også en del af Mazars Business. For Good ™ initiativ.

Undersøgelsens væsentligste resultater omfatter:

  • En voksende enighed om, at den globale vandrisiko er kritisk i dag, og at påvirkningen er reel og øjeblikkelig
  • Effektive kommunikations- og rapporteringssystemer eller -standarder er et oplagt behov, men det er ikke tilstrækkeligt i nutidens erhvervsliv
  • Identifikation af vigtige faktorer og værktøjer til styringen af vandrisikoen

Undersøgelsen“2018 Global Water Risk Survey” indeholder desuden en detaljeret analyse fordelt på sektor, klientstørrelse og land.

Rapporten forefindes kun på engelsk og kan downloades nedenfor.

Vil du vide mere?