Bagved integrationen ligger ressourcerne til en stærk alliance

Mazars er medlem af Praxity AISBL - verdens største alliance af uafhængige revisions- og rådgivningsfirmaer. Som følge af globaliseringen, er det naturligt, at vi er i stand til at anbefale anerkendte firmaer i alle væsentlige lande og således yde professionel support og rådgivning fra én samlet enhed.

Om Praxity

Uanset hvor i verden du befinder dig deler Praxity medlemsfirmaer fælles idéer og værdisæt, som fremmer en dynamisk vækst i hele verden.

Ligesom Mazars er hvert medlemsfirma velanset i deres geografiske område og af kollegaer i branchen. Individuelt og kollektivt hjælper vi nationale kunder til at planlægge fremtiden, tage og gøre forretningsmæssige beslutninger og forblive konkurrencedygtige. Praxity medlemsfirmaer yder lokal lovgivnings- og skattemæssig indsigt samt rådgivningsmæssig assistance, som øger mulighederne og udviklingen på nye internationale markeder. Praxity AISBL er en global alliance af uafhængige firmaer med hovedkontor i Epsom. Praxity er organiseret som en international non-profit enhed underlagt den belgiske lov. Praxity - Globale Alliance Limited - er et not-for-profit selskab registreret i England og Wales, med begrænset ansvar, og har hjemsted i England.

Som en alliance, praktiserer Praxity ikke professionen som offentligt godkendt revisionsfirma og tilbyder ej heller revision, skatterådgivning eller andre professionelle serviceydelser af nogen art til tredjemand. Alliancen omfatter ikke et joint venture, partnerskab eller netværk mellem de deltagende firmaer. Eftersom firmaerne i alliancen er uafhængige, garanterer Praxity ikke for servicen eller kvaliteten af de serviceydelser udført af de deltagende firmaer.

Hvis du vil vide mere

Besøg venligst Praxity online