Kræftens Bekæmpelse – Mazars støtter op om kampen mod kræft

1 ud af 7 danskere rammes af kræft, mens de er på arbejdsmarkedet

Virksomheder mod kræft

Kræftens Bekæmpelse er Danmark største sygdomsbekæmpende organisation og Danmarks største patientforening. Foreningens tre hovedområder er forskning, forebyggelse og patientstøtte.

Som en af landets største foreninger repræsenterer Kræftens Bekæmpelse mange medlemmer og aktive frivillige, når de taler patienters sag over for myndighederne, og deres stemme har god tyngde i debatten. Kræftens Bekæmpelse mål er, at færre får kræft, flere overlever kræft samt får et bedre liv efter kræft.

Mazars har derfor valgt igen at støtte op om Kræftens Bekæmpelse og deres kamp mod kræften. Med et erhvervspartnerskab er vi med til at sørge for, at forskere får ny og afgørende viden om, hvad der virker i kampen mod kræft.