Kræftens Bekæmpelse - Mazars tager ansvar

I dag rammes hver tredje dansker af kræft i løbet af deres levetid og hvert år bliver mere end 45.000 kræfttilfælde diagnosticeret.

Virksomheder mod kræft

Kræftens Bekæmpelse er Danmark største sygdomsbekæmpende organisation og Danmarks største patientforening. Foreningens tre hovedområder er forskning, forebyggelse samt rådgivning og støtte til de kræftramte og deres pårørende.

Som en af landets største foreninger repræsenterer Kræftens Bekæmpelse mange medlemmer og aktive frivillige, når de taler patienters sag over for myndighederne, og deres stemme har god tyngde i debatten.

Mazars har derfor valgt at støtte op om Kræftens Bekæmpelse og deres kamp mod kræften. Med et erhvervspartnerskab er vi med til at sørge for, at forskere får ny og afgørende viden om, hvad der virker i kampen mod kræft, således at nedenstående pejlemærker mod 2025 kan nås:

  • Et skridt foran kræft: Kræftoverlevelsen skal øges fra 62 pct. til mindst 75 pct.
  • Mindre ulighed i kræft: Kræftens Bekæmpelse vil arbejde for at mindske den voksende ulighed i kræft, så de patienter, der klarer sig dårligst, også får del i fremgangen på kræftområdet.
  • Ingen skal stå alene med kræft: Sundhedsvæsenet skal opfylde patienters og pårørendes behov i forløb, der trygt viser vej gennem sygdom og behandlingsforløb og tilbage til hverdagslivet.  

For mere information besøg www.cancer.dk