Mazars bidrager til at stoppe digitale krænkelser

Ulovlige og krænkende publiceringer på internettet er et stigende samfundsproblem.

Flere og flere oplever deling af billeder og videoklip med krænkende indhold, der bliver delt og videresendt uden samtykke fra personenerne, der optræder.

Fælles for alle tilfældene er, at den krænkende oplever at blive udsat for en krænkelse af deres privatliv, blufærdighed og æresfølelse med store psykiske og sociale konsekvenser til følge.

MAZARS ønsker med sit medlemskab at støtte op om Digitalt Ansvar (DIGA)’s målrettet indsats for tidssvarende lovgivning og en effektiv efterforskning af digitale krænkelser, hvor de sammen med forskere og aktører sikrer mere viden og målrettet undervisning om betydningen af digitale krænkelser.

For mere information kontakt MAZARS eller besøg Digitalt Ansvar’s hjemmeside her