Mazars yder støtte til Læger uden Grænser

Mazars har valgt at støtte den humanitære organisation Médecins Sans Frontières (MSF), også kendt som Læger uden Grænser, ved at bidrage økonomisk til organisationens arbejde. Derved støtter vi, sammen med mange andre virksomheder Læger uden Grænsers globale arbejde, med at redde menneskeliv verden over.

Foto Foto © Læger uden Grænser

Læger uden Grænser er verdens største akutte medicinske nødhjælpsorganisation.

De behandler mennesker, der befinder sig midt i katastrofe- og konfliktområder, og som er dybt afhængige af lægehjælp. De hjælper dem, som har størst behov og de arbejder på begge sider af en konflikt. Samtidig fortæller de om de brud på menneskerettighederne og på de humanitære love, som nødhjælpsholdene ofte er vidner til under arbejdet i feltet.

Hvert år sender Læger uden Grænser over 7.000 læger, sygeplejersker, jordemødre, logistikere, og andet relevant fagpersonale ud for at hjælpe mennesker i nød. Fra Danmark har Læger uden Grænser årligt omkring 80 udsendelser.

”For mig er vores beslutning om at støtte Læger uden Grænser et naturligt og oplagt valg. At højt kvalificeret sundhedspersonale m.fl. tilsidesætter egen magelighed og frygt for at møde og hjælpe et andet menneske i akut nød og samtidig forholder sig til menneskerettighederne, således der kan fokuseres på en langsigtet indsats, aftvinger vores respekt”

- siger Managing Partner Pia Lillebæk i en kommentar.

For mere info besøg Médecins Sans Frontières (MSF)