Juni – Genanvendelse af naturressourcer

Vi har valgt at juni måneds historie bliver håndgribelig, målbar og et emne, som alle danskere kan relatere til. Med virksomheden Colas’ forretningsidé bliver det mere bæredygtigt at køre rundt på de danske veje.

Gennem en årrække har Colas eksperimenteret med genbrugsasfalt, bl.a. for at minimere import af råstoffer inden for en ellers CO2 tung branche.

Colas har fokus på asfaltgenbrug i asfaltbelægninger. Det kommer miljøet til gode. Ved hjælp af genbrug skal der nemlig bruges mindre bitumen (det sorte bindemiddel som binder stenene i asfalten sammen) og færre importerede stenmaterialer. Det nedsætter behovet for dyr transport via lastbil og skib.

Genbrugsasfalt er et område med stort potentiale. I 2018 sparede Colas 3.740 tons CO2, hvilket svarer til 2.000 flyture København-New York eller 23 millioner timers Netflix. Ved at blande affræset asfalt i ny asfalt forbruger vi samtidig færre jomfruelige materialer og løser et problem med deponering af den gamle asfalt. Det gør asfalten mere miljøvenlig. Det er sund fornuft!

Danske bilister ruller over mere miljøvenlig asfalt. Et projekt med støtte fra Miljøstyrelsen viser nemlig, at op til 30 procent af det øverste lag asfalt, det såkaldte slidlag, kan erstattes med genbrugt asfalt fra gamle veje uden af gå på kompromis med asfaltens kvalitet. Hidtil har genbrugsasfalt kun fyldt cirka 10 procent i slidlaget. I 2019 blev vejreglerne ændret, således at der måtte tilsættes op til 30% genbrug i slidlag, og i januar 2020 blev reglerne igen ændret, hvorefter der ikke længere er et loft for genbrugsasfalt i de fleste produkter. Dette er en længe ventet udvikling, som er til stor gavn for miljøet.

Det er dog ikke kun asfalt, som Colas genanvender – også brugte aviser og andre restprodukter kan anvendes i asfaltproduktionen.

Colas arbejder med miljøforbedringer på flere områder. I 2018 udskiftede selskabet almindelig diesel med det renere GTL-brændstof på egne tankanlæg, som laves på naturgas, og som udleder op til 38% færre sundhedsskadelige partikler. Det har stor betydning for en virksomhed, som dagligt bruger mange entreprenørmaskiner.

Hos Mazars finder vi Colas’ innovative tiltag inden for bæredygtighed interessante, da de gør bæredygtighed målbart og konkret. Netop målbare bæredygtige parametre er ofte abstrakte for den enkelte virksomhed.

”Som en del af den internationale Colas Gruppe har vi adgang til vigtig forskning, som er et resultat af samarbejde mellem Colas Gruppens selskaber, gruppens asfaltlaboratorier, forskere, kunder og samarbejdspartnere i hele verden. Stordriftsfordelene i Colas Gruppen gør udvikling af nye bæredygtige og innovative produkter mere rentabel, og det har betydning for de produkter, vi kan tilbyde vores kunder.”

Hans Oluf Krog, CEO Colas Danmark A/S

Læs mere om Colas’ andre bæredygtige løsninger såsom Vandvejen, permeabel asfalt, Vegecol og solcellevejen Wattway her.

For mere information om Colas’ mange bæredygtige initiativer download seneste CSR-rapport her.