April - SDG nr. 5 “Ligestilling mellem kønnene”

I denne måned ser vi nærmere på verdensmål nr. 5 “Ligestilling mellem kønnene” (SDG), idet virksomhederne stadig står over for en krævende og ambitiøs opgave. Hos Mazars i Danmark er vi overbeviste om, at særlig fokus på dette område ikke handler om at finde måder, hvorpå kvinder bedre kan passe ind i den nuværende forretningsmodel, men snarere at genoverveje modellen fuldstændigt for at skabe inkluderende arbejdspladser for alle.

Målet er at opnå ligestilling mellem kønnene og styrke alle kvinder og piger. Ligestilling mellem kønnene er grundlaget for en bæredygtig verden. Kvinder og piger repræsenterer halvdelen af verdens befolkning, hvilket også betyder halvdelen af potentialet. Det er en grundlæggende menneskerettighed at have ligestilling mellem kønnene, men kvinder er stadig underrepræsenteret på ledelsesniveau, og i nogle familier udføres husstandens opgaver stadig af kvinder og piger. Dette kan medføre mindre tid til at gå i skole og passe et arbejde og dermed går de glip af en udvikling af deres personlige færdigheder. Vi er nødt til at få vendt denne aktuelle situation.

I lighed med vores andre SDG’er, der er præsenteret indtil nu, har Covid-19 haft en negativ indvirkning på SDG nr. 5. Vold i hjemmet mod kvinder og piger er et kendt problem, og i nogle lande er det steget under lockdown. Diskriminerende love eller sociale normer eksisterer og bidrager til at holde kvinder som det underrepræsenterede køn.

Omkring 70% af personalet inden for sundhedssektoren er kvinder. Som frontpersonale i pandemiens kaos, ofrer de alt for at hjælpe alle. Det anslås, at kvinder udfører tre gange så mange timer på ulønnet hus- og plejearbejde sammenlignet med mænd.

Hos Mazars har vi forpligtet os til SDG nr. 5, og hver dag arbejder vi for at ændre status quo tilstanden. Der er mange undersøgelser, der viser den positive effekt af at opnå ligestilling mellem kønnene på arbejdspladsen, sikre diversitet i mindset og praksis på arbejdspladsen og i samfundet som helhed.

McKinsey Global Institute vurderer, at ligestilling mellem kønnene på arbejdspladsen kan tilføje $ 12 billioner til det globale BNP inden 2025. Forskning har vist år efter år, at virksomheder med kvinder på ledende stillinger klarede sig bedre end deres konkurrenter – i nogle tilfælde op mod 55% bedre.

Arbejdsgivere og virksomheder spiller en væsentlig rolle i at kunne tackle kønsforskellen, især i de områder af verdenen, hvor det offentlige regelsæt mangler i denne henseende. I spejling af kampen mod klimaforandringer har virksomhederne et socialt ansvar for at gå først og tackle et af de store dilemmaer i vores tid.

Vi er af den overbevisning, at diversitet betaler sig på arbejdspladsen og er et fælles ansvar. Derfor er hver enhed i vores partnerskab ansvarlige og står til regnskab for at fastsætte sine egne mål.

Globalt har vores arbejde resulteret i følgende:

 • Sikret diversitet i arbejdsstyrke; mere end 50% af den globale arbejdsstyrke er kvinder.
 • 44% af vores ledelse er kvinder (Group Executive Board og Group Governance Council).
 • 57% af vores Group management team består af kvinder.
 • Mål implementeret for at øge antallet af kvindelige partnere inden 2025.
 • Årlige seminarer for kvindelige ledere har været afholdt siden 2016 for at udvikle og skabe kvindelige ledere.
 • Tjekliste til CEOs udviklet i samarbejde med Gender Balance Observatory for at fastsætte og vurdere, om deres organisationer har indført ligestilling (offentliggøres i 2021-udgaven af Observatory's Green Book og på vores hjemmeside).
 • Inviteret vores teams til globalt at engagere sig i IWD ved at tilslutte sig #ChooseToChallenge med forpligtelse fra vores topledere.

I 2021 har vi forpligtet os til mere. I december 2020 stemte over 1100 partnere for vores nye strategiske plan. Ligestilling er blandt de ti prioriteter, som vores partnerskab har valgt, da vores nye fireårige strategiske plan indeholder klare mål samt tiltag og foranstaltninger, der skal hjælpe os med at nå disse mål.

“Real meritocracies make sure that all the talents have equal opportunities and therefore start from the same baseline. But this is not the case for women, who face many more barriers (external or internal) than men on their way to the top. We have to equalize the environment in which we work so that everyone has equality of chances – take out the barriers, remove the bias. Organisations need to foster inclusive mindsets, recognising that performance comes in different styles. And we have to accommodate for various constraints and needs, not just those of the established group. This is how we’ll build fairness in the system.”

Cécile Kossoff, Global leader of Diversity & Inclusion, Mazars group

Lokalt har vi i Mazars i Danmark haft fokus på følgende:

 • Ligestilling sikret mellem kønnene i ledelsen, hvor managing partner er kvinde.
 • Bestyrelse med 50/50 fordeling mellem kvinder og mænd.
 • Følge globale initiativer med deltagelse af vores dygtige kvindelige talenter ved seminarer for kvindelige ledere.
 • Via partnerskaber, støttet op om initiativer som mikrolån til kvinder i udviklingslande, fokus på finansiering af kvindelige iværksættere, bidraget til netværk og seminarer om kvinder i ledelse.
 • Skabe betingelser for at såvel mænd som kvinder bruger deres ret til barsel.

”Jeg oplever, at vores privilegieblindhed er den største hindring for at skabe en mangfoldig, herunder ligestillet, arbejdsplads. Ligestilling spiller en central rolle i at sikre, at alle har mulighed for at bidrage fuldt ud til virksomheden, og at vi kan drage nytte af de samlede menneskelige ressourcer. Forskellige livserfaringer, kommunikationsformer og prioriteringer er afgørende for en langsigtet bæredygtig ledelse”.

Pia Lillebæk, Managing partner, Statsautoriseret revisor, Mazars i Danmark

Opgaven, der ligger foran os, er ikke at finde måder, hvorpå kvinder passer bedre til den nuværende forretningsmodel, men snarere at genoverveje modellen helt og dermed skabe inkluderende arbejdspladser. Teams med fokus på diversitet klarer sig bedre. Enhver virksomhed, der ønsker at være konkurrencedygtig og opnå en bæredygtig udvikling i de kommende år, skal én gang for alle komme kønsuligheden til livs.