Oktober – Hvorfor er bæredygtighed vigtigt for os?

I de foregående måneders historier har vi haft fokus på de verdensmål, som Mazars har forpligtet sig til. Nu er det tid til at høre, hvad vores kollegaer finder vigtigt i forhold til bæredygtighed og Mazars. Vores medarbejdere er vores vigtigste aktiv, og deres visioner og ideer er afgørende for vores bæredygtige rejse. I det følgende har vi interviewet fire medarbejdere for at få deres meget interessante input.

Mads Søttrup Bauerfeind, Junior assistant

Jeg forbinder bæredygtighed med ansvar, samarbejde og innovation. Jeg mener, det er vigtigt, at vi tager ansvar for vores miljøaftryk på jorden. Vi har ansvaret for at overdrage en sund og funktionel verden til den næste generation. Derfor er det vigtigt, at vi samarbejder på kryds og tværs om at finde en mere ansvarlig måde at leve på, hvor vi ikke påvirker miljøet mere end nødvendigt.

Jeg mener, at verdensmål nr. 12 ”Ansvarligt forbrug og produktion” er en af de SDG’er, som står stærkest. Den er meget håndgribelig for de fleste mennesker – vi kan alle bidrage i hverdagen, når vi køber ind og smider ud/genbruger. Personligt fokuserer jeg på at købe økologiske danske produkter og køber gerne lokalt, såfremt det er muligt. Jeg mener, at vi skal indstille os på at købe varer efter sæson og ikke købe importerede varer. Dermed kan vi sammen mindske transportens miljøpåvirkning, som er en af de største miljøsyndere.

Vi ejer ikke selv en bil, hvilket skyldes, at vi ikke har behovet. Mit primære transportmiddel er min cykel, som jeg altid bruger til og fra arbejde i alt slags vejr.

Personligt føler jeg ikke, at jeg er med til at gøre den store forskel lige nu, men omvendt er jeg omstillingsparat og håber på at kunne bidrage mere i fremtiden. Jeg er stolt af at være en del af Mazars og ser frem til at se den udvikling, som vi fremover vil skabe i Mazars både i Danmark og internationalt.

Karen Solórzano Arriechi, Audit senior

Jeg har med egne øjne haft det privilegium at se de foranstaltninger, som forskellige lande foretager for at bekæmpe skaderne på miljøet. Jeg er glad for at være et sted som i Danmark, hvor bæredygtighed og især verdensmål nr. 13 ”Klimaindsats” er en væsentlig del af deres dagsorden. Især at være en del af Mazars-familien, hvor de tager bæredygtighed seriøst i alle deres handlinger.

De klimatiltag, som Mazars foretager på regionalt niveau og især i Danmark, tiltaler mig. Herunder at; begynde at måle KPI'er for at tracke vores CO2-udledninger, sætte mål, evaluere og tænke bæredygtigheden ind i alt, hvad vi gør.

Selvom vi nogle gange ikke anser de daglige handlinger for vigtige, er det dem, der samlet set gør en forskel og medfører ændringer i massevis.

Enhver, der besøger landet for første gang, vil helt sikkert blive overrasket over at se, at det primære transportmiddel er cyklen. Vi ved at cyklen reducerer forurening og belaster mindst sammenlignet med de steder, hvor det primære transportmiddel er bilen. Dette har ikke været fremmed for mig; selvom min mulighed for at bruge cyklen er begrænset. Jeg er så heldig at bo 1,6 kilometer fra kontoret og for at undgå at bruge offentlig transport eller bilen, går jeg til og fra arbejde hver dag.

På samme måde er genbrugs- og affaldssorteringsforanstaltningerne i bygninger og de fleste kontorer heromkring strenge, hvilket gør genbrug til en del af vores daglige rutine og allerede en del af hverdagen.

Jeg mener, at alle foranstaltninger er vigtige og at alt samlet set hjælper med at sætte ind over for klimaforandringer. Det gør mig glad at kunne bidrage til disse.

Baraa Bdair, Assistant

Bæredygtig udvikling sikrer vores fremtid, og derfor må vi tage ansvar for resultatet af vores handlinger og beslutninger. Bæredygtighed er et bredt begreb og dækker alt fra miljø til økonomiske og sociale dimensioner.

Alle Mazars verdensmål er interessante og relevante - hvis jeg skulle vælge et, ville jeg gå med SDG nr. 9 "Industri, innovation og infrastruktur", da dette verdensmål især er relevant efter Covid-19 pandemien. Vi har alle været vidne til de udfordringer, som tredjelandene stod over for både med hensyn til manglende ressourcer og dårlig infrastruktur. Vi kunne hjælpe disse udviklingslande med at forbedre deres teknologi og støtte deres innovation, så de med tiden kunne udvikle sig og sikre en bæredygtig retning.

Charlotte Phipps, Manager

Da jeg blev bedt om at reflektere over et verdensmål, som Mazars i Danmark har forpligtet sig til i 2021, kom jeg i tanke om SDG nr. 5 ”Ligestilling mellem kønnene”.

For mig er bæredygtighed lig med muligheder og valgfrihed for den næste generation. Efter min mening er det en opgave for nutidens arbejdspladser at sikre, at vi har ”en plads ved bordet” og er ligeligt repræsenteret i chefroller og ledelsen. Dette øger også muligheden for, at den næste generation ser de muligheder og dermed forsøger at opnå disse roller i fremtiden.

På de sociale medier har jeg de seneste uger set en masse indlæg under #thislittlegirlisme, hvor man fremhæver personlige historier om udvikling fra unge piger til målrettede kvinder, herunder historier om udvikling og styrke, nogle gange i lyset af modgang. Disse indlæg handler ikke kun om forretning, men også om det personlige eller endog om tiden i skolen. Disse indlæg opfordrer piger til at være stolte af deres unikke jeg, hvilket jeg syntes var hjertevarmende og inspirerende. Kampagner som disse er en fantastisk måde at tilskynde den yngre generation til at drømme stort og vise at alt er muligt, uanset dit køn eller hvor du befinder dig i samfundet. Dette er en vigtig pointe; lighed på tværs af alle aspekter af samfundet er nøglen til et bæredygtigt miljø.

Det er ingen overraskelse for mig, at Mazars i Danmark kæmper for ligestilling mellem kønnene, da det er fundamentet for teamet her i København og én af de mange grunde til, at jeg er stolt over at arbejde her.

*   *   *

Vi finder historierne fra vores medarbejdere meget inspirerende og håber, at du også kan genkende deres motivation og refleksioner. Et mål er at sikre en bæredygtig bevidsthed hos Mazars i Danmark og et fælles hensyn til de kommende generationer. Vi gør dette ved at have en mangfoldig og social arbejdsplads, der har fokus på at vise ansvar og handle derefter – noget som vi alle kan være stolte af.

Vil du vide mere?