Januar - Bæredygtige verdensmål

Vi har valgt at fokusere på fem hovedområder, hvor vi mener, at vi kan gøre en reel forskel; udvikling af bæredygtige ydelser for at hjælpe organisationer med at opnå ansvarlig langsigtet vækst, have integritet i hjertet af alt, hvad vi gør, give de bedste arbejdsforhold til vores medarbejdere på hvert og et kontor verden over, bekæmpe klimaforandringer og reducere vores kulstof fodaftryk samt samarbejde med vores samfund for at skabe fælles værdi.

Vores strategi er i fuld overensstemmelse med vores formål at hjælpe med at opbygge det økonomiske fundament i en retfærdig og velstående verden.

Siden 2015 har FN's Sustainable Development Goals været grundlaget for at opnå en bedre og mere bæredygtig fremtid for alle. Disse mål har fokus på de globale udfordringer, vi i øjeblikket står over for, herunder dem, der er relateret til fattigdom, ulighed, klima, miljøforringelse, velstand, fred og retfærdighed. Retningslinjer for regeringer, virksomheder og enkeltpersoner til at handle og tage håndgribelige skridt for at bevare vores naturressourcer og forbedre levestandarden overalt i verden.

Som et globalt integreret partnerskab og førende inden for revision og rådgivning ser vi disse mål som fyrtårne, der inspirerer os til at gøre nutidens udfordringer til morgendagens muligheder for at komme ind på nye markeder, udvikle nye produkter og ydelser, skabe forretninger og ændre verden. I denne henseende har Mazars været et aktivt medlem af FN’s Global Compact siden 2012 - verdens største frivillige initiativ for ansvarlige virksomheder med en fælles ramme for bæredygtighed til at tilskynde virksomheder over hele verden til at vedtage socialt ansvarlige politikker og rapportere om deres implementering. Selvom vores direkte indflydelse som et professionelt partnerskab kan betragtes som relativt lille på nogle aspekter, ser vi det som vores pligt at bidrage til at nå målene for bæredygtig udvikling.

I 2021 vil vi introducere dig til de i hjertet af Mazars bæredygtige udviklingsmål (SDG'er). Vi håber at kunne inspirere ved at dele vores egne erfaringer.

Vi starter med et mål, som vi ofte finder sammenflettet med andre mål – nummer 17 ”Partnerskaber for handling”. Dette refererer til bæredygtige partnerskaber i en hurtig global økonomi, der gør det muligt for alle involverede at stræbe mod en positiv og stærk udvikling. Dette opnås ved at dele viden, teknologi og økonomiske ressourcer med andre for at sikre, at vi alle kan nå vores mål.

I Mazars i Danmark er vores fokus på partnerskaber til stede i, hvordan vi agerer i hverdagen, og det er en central del af de fem søjler. For eksempel har vi i løbet af det sidste år introduceret en ny historie hver måned for at øge fokus på bæredygtighed gennem vores partnerskaber. Vi støtter mærkesager hos organisationer for at tage ansvar i samfundets udvikling og muligheder. Vi planter et frø af bæredygtig bevidsthed, når du er en del af eller samarbejder med Mazars.