Maj - SDG nr. 8 “Anstændige jobs og økonomisk vækst”

Verdensmål nr. 8 (SDG) har fokus på at fremme løbende, integreret og bæredygtig økonomisk vækst, produktiv beskæftigelse samt anstændige jobs for alle.

Et af nøgleelementerne i at sikre højere produktivitet og teknologiske gennembrud er at fokusere på, hvordan politik kan støtte iværksættere og jobskabelse. Samtidig er det vigtigt at have et meningsfyldt job og inkludere medarbejdere i organisationens vækstmål. Vi er sikre på, at vi vil se en transformation af arbejdspladsmiljøer, hvor det er klart, at det enkelte individ er ”i centrum”. Dette vises gennem anstændige jobs, der inkluderer alle, ved at give en rimelig løn, jobsikkerhed og god integration.

For bedre at forstå verdensmål nr. 8, og hvordan dette verdensmål er knyttet til anstændige jobs og økonomisk vækst, kan vi opdele i følgende kategorier:

 • Beskæftigelse.
 • Økonomisk integration.
 • Udrydde diskrimination.
 • Tilgængelig dygtig arbejdsstyrke.
 • Fjernelse af tvangsarbejde.

Covid-19 har haft en betydelig indvirkning på verdensmål nr. 8. Det er klart for alle, at arbejdsløsheden er steget inden for nogle sektorer, samtidig med at andre sektorer har haft gode vilkår i det nye miljø som følge af covid-19 begrænsningerne. Verdensmål nr. 8 minder os om at agere med en integreret økonomisk tankegang for at give os mulighed for at nå de bæredygtighedsmål, der generelt er beskrevet i verdensmålene.

Vi skal være inkluderende i vores daglige liv på arbejdspladsen. Arbejdspladsen er i dag international og meget forandrende. Hos Mazars følger vi denne udvikling tæt og forsøger at omfavne de kulturelle forskelle på tværs af nationer, idet vi er et internationalt firma. Et bæredygtigt arbejde skal være dynamisk og inkluderende over for medarbejderne, men også i nogle tilfælde over for konkurrenter og samarbejdspartnere. At eksperimentere med denne måde at arbejde på giver en naturlig henvisning til verdensmål nr. 17 ”Partnerskaber for handling”. Sammen kan virksomheder og konkurrenter nå en hurtigere økonomisk bæredygtig vækst.

Et initiativ fra den danske regering, set i forhold til den politiske vinkel, er at sikre en økonomisk vækst og dermed en bæredygtig udvikling. Ved at få screenet alle fremtidige lovforslag og identificere den indflydelse lovforslaget vil have på samfundet, skal de måles i forhold til de 17 verdensmål. Det er en normal procedure at vurdere den økonomiske, ligestillings- og miljømæssige indvirkning af nye lovforslag. Dette er dog en ”game changer”, da denne afvejning mod de kendte 17 verdensmål skulle gøre det lettere at nå vores mål inden 2030. Ved at opfordre til brugen af verdensmålene, synliggøres disse for alle, inklusive alle danske virksomheder.

Vi kan bruge verdensmål nr. 8 og covid-19-krisen til at revurdere den måde, vi lever, arbejder og rejser på. Måske er der bedre måder at sikre, at alle er tilfredse og stadig har en økonomisk bæredygtig vækst. Ved at fortsætte med et positivt syn på nye omstændigheder, går vi ikke et skridt tilbage, men i stedet et skridt mod en bedre verden.

Hos Mazars er vi opmærksomme på vigtigheden af at have en bæredygtig tilgang til alt, hvad vi gør, især hvis vi vil fortsætte med at rekruttere de bedste medarbejdere. Bæredygtighed er en medvirkende faktor, hvis ikke det vigtigste fokus, for den nye generation af medarbejdere. Når de vælger deres fremtidige arbejdsplads, spørger de sig selv; hvordan bidrager virksomheden til en bedre verden? Hvordan er kulturen og integrationen på arbejdspladsen, og er det i tråd med egne personlige forventning.

Mazars finder verdensmål nr. 8 vigtig og ønsker at være banebrydende inden for et produktivt arbejde, en rimelig indkomst for medarbejdere og jobsikkerhed. Mazars ønsker samtidig at sikre en god balance mellem arbejds- og privatliv samt at lette tilgangen til en positiv personlig udvikling.

Vores initiativer globalt inkluderer blandt andet:

 • ”Mobility”-initiativ hvor medarbejdere udveksles og udvikles på tværs af grænser og lære af hinanden i en international organisation.
 • Uddannelse så vi kan tilbyde bæredygtige ydelser i alle lande.
 • Vi tager "at tjene offentlighedens interesse" meget seriøst ved at yde regelmæssige bidrag til forskellige formål.
 • Gennemføre analyser og få fokusgrupper til at forstå behovene i et moderne arbejdsmiljø.
 • Implementering af en årlig ”Sustainability Day” for at inkludere medarbejdere og motivere til forandring.

Hos Mazars i Danmark har vi implementeret en bæredygtig måde at tænke på i vores tilgang til alt, hvad vi foretager os. Vi ønsker at hjælpe vores kunder med at gøre det samme, og netop her starter vi med at tilbyde vores kunder bæredygtige ydelser.

Mazars i Danmark gør blandt andet følgende:

 • Øge fokus i vores organisation med hensyn til de valgte verdensmål og fremhæve deres betydning for Mazars.
 • Sikre en inkluderende arbejdsplads ved at involvere medarbejdere i aktiviteter og virksomhedens økonomi.
 • Tilbyde bæredygtige ydelser, såsom assistance til ESG-rapportering, rådgivning og implementering af årsregnskabslovens §99a om CSR-kommunikation. 

Vi er meget stolte af at arbejde i en organisation, hvor et anstændigt og meningsfuldt arbejde er lige så vigtigt som økonomisk vækst for fremtiden.