Juli – SDG nr. 12 ”Ansvarligt forbrug og produktion”

Denne måneds SDG er nem at relatere til, da den påvirker os alle. Vi bidrager alle til det globale forbrug og derfor også til produktionen på den ene eller den anden måde.

SDG nr. 12 adresserer vores fodaftryk på planeten med afsæt i vores brug af naturlige ressourcer, den måde vi genbruger på og hvordan vi implementerer en optimal forsyningskæde. Desværre har måden vi agerer på i dag en destruktiv effekt, når man kigger på eftervirkningen på vores planet.

Hurtig industriel og teknologisk udvikling over de seneste generationer har påvirket samfundets produktions- og forbrugsmønster i dag. Det har resulteret i et miljø, der lider under vores opførsel. Udvikling og fremskridt er uundgåeligt og ved at anvende innovative tiltag, kan vi måske være i stand til at ændre vores aftryk fra et destruktivt til et mere bæredygtigt og ansvarligt eftermæle.

Vi kan alle bidrage positivt til verdensmål nr. 12. Ganske enkelt ved at være selektive, betænksomme og bæredygtige i vores forbrug. Afspejler det firma, jeg køber fra, mine værdier? Hvad gør de for at minimere brugen af naturlige ressourcer? Er de effektive nok? Tænker de bæredygtigt? Som enkeltpersoner kan vi også optimere genanvendelse og benytte mere bæredygtige måder i vores forbrug af alle typer produkter.

Befolkningen i verden vokser hurtigt og med det følger en konstant øget produktion og dermed forbrug. Det er vigtigt at have fokus på en bæredygtig produktion; hvor langt bliver produkter fragtet og vil det være muligt at købe lokale råvarer efter sæson. Have fokus på madspild og overvej om dit forbrug er nødvendigt eller om rester kan genanvendes. At reducere brugen af elektricitet er en god og nem måde at minimere dit individuelle fodspor. Selv små forandringer, som at skifte til elsparepærer, kan gøre en kæmpe forskel.

Lad os forestille os en situation, hvor jordens befolkning er 9,6 milliarder i 2050. Vi ved, at vi får brug for mere end to planeter, for at kunne forsyne os med nok ressourcer, HVIS vi fortsætter samme livsstil som i dag. Dette viser med al tydelighed, hvorfor det er utrolig vigtigt, at vi allerede fra i dag ændrer vores måde at leve på.

Omvendt viser dette verdensmål også, hvilke påvirkninger, der fører til hvilke konsekvenser. Ved at forstå disse konsekvenser, ved vi, hvor vi kan bidrage, selv ved små tiltag. Det er vigtigt at bevare et mindset, hvor ”det at gøre mere og bedre med mindre eller færre” er vigtigt.

Vores initiativer globalt i Mazars inkluderer blandt andet:

  • Initiativer i form af begrænse vores rejser og øge brugen af elbiler, herunder også offentlig transport. Mere nøjagtigt måle vores globale CO2 aftryk, reducere vores spild, opfordre til hjemmearbejde og kompensere for vores flyrejser ved at støtte initiativer til genplantning af skove.
  • Mange af vores kontorer i Europa (Belgien, Holland og Frankrig) har et bæredygtighedscertifikat, der angiver, hvordan de minimerer deres CO2 (Mazars i Paris er HQE certificeret).
  • Mazars i Sydafrika har fokus på at måle, hvad de inden for deres kontormiljø med håndgribelige resultater kan opnå (vandforbrug -60% og elektricitet -25% efter 6 måneder – før Covid-19).

Mazars i Danmark gør følgende lokalt:

  • Øge opmærksomheden omkring genbrug af elektroniske enheder og sikre, at gammelt hardware doneres til andre i nød.
  • Minimerer madspild i kantinen, f.eks. ved at benytte ”uperfekte” grøntsager og købe genanvendelige plastikbøtter til rester fra dagens buffet. Derudover måle og analysere al madspild.
  • Fokus på forbrug af kontorudstyr (inden hvert indkøb spørger vi os selv: ”har vi brug for det?”) samt benyttelse af lavenergipærer på kontoret.
  • Sikre at reklamematerialer er produceret på en bæredygtig måde, f.eks. tasker producereret af genanvendelige plastflasker, t-shirts produceret af genanvendeligt polyester etc.
  • Minimere print i hard copy, herunder udskrift på begge sider af papiret. Generelt undgår vi papirdokumentation, da al dokumentation opbevares digitalt.
  • Fokus på håndtering og sortering af affald for genbrug; såsom madaffald, glas, plast, papir/pap, elektronisk udstyr, batterier, etc.

Ofte, selvom vi alle ønsker, at der skal ske forandringer, er det svært at ændre vores adfærd. Ansvaret for at agere overlades til ”de andre”, men med dette verdensmål er det nu fuldt ud op til dig at være aktiv og tage del i ansvaret for, at ændringer kan ske.