August - SDG nr. 13 “Klimaindsats”

Det er afgørende, at vi alle spiller en rolle i bekæmpelsen af klimaforandringerne og bevarelsen af miljøet. FNs klimarapport netop offentliggjort i august 2021 og en iagttagelse af klimaudviklingen viser med tydelighed, at vi skal handle nu. Momentum er afgørende!

Flere store finansielle institutioner over hele verden ser nu klimaforandringerne som en stor trussel mod den finansielle stabilitet. Klimaforandringer kan påvirke økonomien på en måde, vi aldrig har set før. Prøv at tænk tilbage på den seneste naturkatastrofe, du husker, derefter den forrige og den forrige. Desværre forekommer naturkatastrofer som følge af klimaforandringer langt oftere end tidligere; orkaner, oversvømmelser, løbeild, tørke. Katastrofer som på den ene eller anden måde vil påvirke økonomien.

Under covid-19 har vi oplevet, at vores menneskeskabte drivhuseffekt måske endda kunne drage fordel af restriktionerne med medarbejdere i lockdown og varer der ikke kunne blive produceret og transporteret. Dette viser, at der er håb, og at vi stadig har mulighed for at minimere vores negative indvirkning på klimaforandringerne.

Som en servicevirksomhed, kan vi hos Mazars heller ikke se bort fra den klimapåvirkning som vi udøver og vi er fuldt ud bevidste om vores rolle i håndteringen af klimaforandringerne.

For hver af de fem søjler i vores globale bæredygtighedsstrategi – dele heraf også nævnt i historien for januar i ”Stories 2021. For Good” - er vi fast besluttede på at ”walk the talk”, omsætte vores forpligtelser til handlinger og leve op til vores løfter.

For at være i stand til dette har vi sat os klare mål og har forpligtet os til at begrænse vores rejseaktivitet, øge brugen af elbiler og benytte offentlig transport i et større omfang. Måle vores globale CO2-udledning, reducere vores spild, tilskynde at arbejde hjemmefra og kompensere for vores flyrejser ved at støtte initiativer til genplantning af skove.

Hos Mazars omfatter det blandt andet nedenstående specifikke initiativer:

  • Lokalt i Danmark begynder vi at måle KPI’er for at spore vores udledning, sætte mål og evaluere.
  • I Holland fremmes brugen af elbiler aktivt gennem en stigning på 10% i leasingbudgettet, muligheden for at installere en ladestation i sit hus på Mazars’ regning og ladestationer stilles til rådighed på firmaparkeringspladser.
  • I Sydafrika har Mazars gennem en længere periode målt sine CO2-udledninger og taget konkrete tiltag til at reducere udledningen ved at plante træer og implementere et ”papir-frit” miljø.
  • I Sverige har det lokale Mazars-team tacklet udfordringen med elektronisk affald. Ved at samarbejde med Inrego, en virksomhed der fremmer cirkulær økonomi ved at handle med brugt it-udstyr, reducerede Mazars i Sverige sine CO2-udledninger med næsten fem tons i 2018/2019 alene ved at genanvende brugt it-udstyr.
  • I Storbritannien er der blevet udpeget Green Champions på alle kontorer, og der gennemføres en national affaldsrevision med det endelige mål at intet affald skal ende på lossepladsen.

Hos Mazars i Danmark tænker vi bæredygtighed ind i alt, hvad vi gør; når vi køber nyt kontorudstyr, genbruger elektronisk udstyr, minimerer madspild, køber bæredygtige reklameprodukter og optimerer den måde, affald sorteres og genbruges på.

Vi er alle nødt til at handle nu - det er i alles interesse, ikke mindst den næste generation! Vi kan alle gøre en forskel.