ESG-æraen: “S” for social

Trilogien fortsætter! Denne anden historie forsøger at kaste lys over de sociale aspekter af ESG-rammen, som er lige så varierende som de miljømæssige aspekter.

Den sociale søjle i ESG er uundgåeligt forbundet med begrebet "social bæredygtighed", som henviser til processen med at skabe bæredygtige steder at bo og arbejde, der fremmer trivsel ved at forstå folks behov. I relation til virksomheder er den sociale søjle forbundet med en organisations relationer til mennesker, herunder dens politikker og handlinger, der har indvirkning på enkeltpersoner, grupper og samfundet.

Hvorfor er "S" vigtigt for virksomhederne?

S-faktoren, der fremhæver kvaliteten af en virksomheds relationer og engagement med sine interessenter og samfundet, er afgørende for at kunne drive forretning. Virksomhederne har en direkte og indirekte indvirkning på deres ansatte, de involverede parter i værdikæden, kunder, lokalsamfund og andre interessenter, så det er afgørende, at denne påvirkning forvaltes korrekt og proaktivt.

Nedenstående er nogle af de sociale områder og KPI'er, som virksomhederne kan fokusere på for at bidrage til positive forandringer:

 • Engagement i samfundet
  • Antallet af medarbejdere, der arbejder frivilligt i deres lokalsamfund.
  • Antal tiltag/projekter, der gennemføres for at bidrage til lokalsamfundene.
 • Kunde- og medarbejdertilfredshed
  • Procentdel af tilfredse kunder/medarbejdere i forhold til det samlede antal kunder/medarbejdere.
 • Til- og afgang af personale
  • Procentdel af medarbejdere der forlader virksomheden/antal medarbejdere i alt.
 • Diversitet og ligestilling
  • Procentdel af mænd og kvinder i virksomheden.
  • Sammensætning af medarbejderstaben med hensyn til kultur, oprindelsessted osv.

Befolkning og lokalsamfund er nøglen til at sikre virksomhedens succes, og den behandling, de får, følges meget nøje af kunder, medarbejdere, investorer og andre interessenter. Derfor er organisationer der tager et tydeligt socialt ansvar og udviser stærke sociale resultater, som understøtter deres overordnede ESG-strategi, højt værdsat og tillidsskabende hos interessenterne.

"S" som en kerneværdi i Mazars i Danmark: vores Community Day

Mazars i Danmark har forpligtet sig til at tilføre samfundet fælles værdi på alle tre ESG-områder, og det er grunden til, at vi støtter vores kunder i deres bæredygtighedsrejse, samtidig med at vi gennemfører tiltag, der gør det muligt for os at gøre fremskridt i retning af en bæredygtig udvikling.

Som en del af vores sociale engagement har vi for nylig afholdt og deltaget i vores anden årlige Community Day i samarbejde med den frivillige forening Be Free (Nørrebro, København), der arbejder med unge mellem 15 og 25 år for at give dem værdi, styrke deres selvværd, identitet og fremhæve vigtigheden af mangfoldighed.

Dina Lindgreen, lederen af Be Free, gav nedenstående tilbagemelding om Community Day og den betydning, som virksomheder som Mazars har for at hjælpe organisationer og de samfund, de arbejder med.

Dina Lindgreen – Leder af Be Free

Onsdag d. 5. oktober 2022 havde Be Free privilegiet af at få besøg af omkring 30 medarbejdere fra revisionsfirmaet Mazars. Fra den første kontakt til selve afviklingen af dagen har vi oplevet engageret ledelse og medarbejdere, som var åbne og dedikerede i samarbejdet. Vi blev mødt af medarbejdere, der stillede sig til rådighed for at være med til at skabe gode rammer for de unge, som vi arbejder med.

Det at man som firma vælger at tage en dag ud af kalenderen for at engagere sig i sit lokalmiljø er forbilledligt. At firmaet sætter ressourcer og midler af til, at alle medarbejdere får en større indsigt i tiltag i lokalområdet, samt økonomisk og praktisk prioriterer det. Også for vores unge har det haft en stor betydning, at erhvervslivet vælger at bruge tid og energi på at skabe en dejlig dag for dem, samt at engagere sig og arbejde på noget, som de kan have glæde af lang tid fremover.

Særligt også arrangørerne fra Mazars har fra første færd haft en kæmpe nysgerrighed og positiv indstilling og engagement i at være med til at skabe en dag til glæde og gavn for såvel de unge og medarbejdere.

Hvis vi bedre vil forstå hinanden på tværs af civilsamfund, erhverv m.m. er det vigtigt, at vi træder ud, engagerer os, er nysgerrige og ser hvordan vi hver især kan bakke op og få forståelse for tiltag, projekter og organisationer i vores lokalområde. Dette har Mazars i Danmark på deres Community Day illustreret på bedste vis.

Det var også en særlig begivenhed for alle de mennesker, der arbejder hos Mazars i Danmark, og en fantastisk mulighed for at arbejde med sociale KPI'er, såsom samfundsengagement og medarbejdertilfredshed samt mangfoldighed og inklusion.

Anne Arnested - Senior accountant

Vi mødtes med Be Free på Nørrebro, hvor vi blev delt op i det grønne hold og sportsholdet. Jeg var en del af det grønne hold, hvis opgave bestod i at hjælpe med at forskønne et område (fjerne buske og ukrudt, plante blomster, lave nye bænke osv.), som Be Free benytter til forskellige aktiviteter med de unge.

Efter frokost tog vi til Furesø og Fiskebæk Naturskole, hvor vi deltog i forskellige aktiviteter, bl.a. magnetfiskeri for at "fange" og fjerne affald fra bunden af Furesø sø.

Be Free er for det meste afhængig af frivilligt arbejde og fundraising, så jeg tror, at det gjorde en stor forskel for dem at give en hjælpende hånd på vores Community Day. Desuden var jeg især overrasket over deres engagement i at hjælpe unge med udfordringer.

Alt i alt er vores Community Day vigtig, fordi den er en mulighed for at vise, at social bevidsthed, positiv indvirkning samt samarbejde med lokalsamfund og bidrag til deres fremskridt er meget relevante for os.

Nicklas Rasmussen – Director

På sportsholdet, som jeg var en del af, spillede vi basketball på Nørrebro med de unge på gaden, hvilket jeg virkelig nød. Vi øvede os også i parkour, hvor vi lærte nogle spring og bevægelser.

Vi spiste frokost i nærheden, og bagefter tog vi alle sammen til Furesø, hvor vi bl.a. fik en snak med foreningens medlemmer, mens vi nød hjemmebagte kager og kaffe omkring et bål.

Jeg synes, det er vigtigt at have en Community Day, da det hjælper os til at lære andres virkelighed og situation at kende, og det er sundt både at være en del af fællesskabet og lære nyt. Desuden mener jeg, at det at dyrke sport sammen er en fantastisk måde at forbinde folk på tværs af forskellige kulturer og baggrunde, og jeg håber, at Mazars i Danmark har bidraget til en sjov dag også for Be Free.

Baraa Bdair - Assistant

 

Som en del af sportsholdet vil jeg fremhæve vores engagement med at spille basketball og træne parkour med de lokale unge.

Efter min mening er Community Day et af mange gode initiativer til at vise Mazars' engagement i bæredygtig udvikling og positiv indvirkning på samfundet, herunder medarbejdernes og andre menneskers sundhed og velvære samt forbedring af det miljø, som virksomheden opererer i.

*   *   *

I lyset af alle ovennævnte aspekter er der ingen tvivl om, at Mazars i Danmark lægger stor vægt på den sociale søjle i ESG, da vores firma bekymrer sig om og arbejder for at udvikle sine relationer med mennesker gennem initiativer og handlinger, der har en positiv indvirkning på enkeltpersoner, lokalmiljøet og samfundet som helhed.