Rapportering af ikke-finansielle nøgletal

Rapportering om bæredygtighed er i en rivende udvikling, især med de nye EU bæredygtighedsinitiativer, med akronymer som; NFRD, ESG Taksonomi og CSRD.

Nyt år, nye muligheder.

Til at begynde med er det kun de største virksomheder i Danmark, der er berørt. I henhold til ESG Taksonomien skal Børsnoterede virksomheder med mere end 500 ansatte første gang rapportere i overensstemmelse med den nye standard for det regnskabsår, som slutter den 31. december 2021.

Det vil dog også indirekte påvirke resten af de danske virksomheder. Som nævnt i de af os tidligere ”For Good Stories” vil de største virksomheder se på deres værdikæde og partnerskaber. Spørgsmål som "Hvor kan vi forbedre os?" og "Hvem skal vi bruge ikke-finansiel rapportering fra?" vil blive mere og mere almindelige. Hvordan din virksomhed handler i forbindelse med ikke-finansiel rapportering (også kendt som ESG'er) vil nu være afgørende for den fremtidige forretning og succesrate.

I denne historie sætter vi fokus på, hvad vi gør hos Mazars i Danmark for at sikre vores fremtidige succes inden for ikke-finansiel rapportering, herunder hvilke KPI'er vi finder vigtige, og hvordan vi deler dem.

Rapportering og måling

Vores inspiration kommer fra "ESG-nøgletal i årsrapporten", som er udviklet af FSR - danske revisorer og Nasdaq. Ikke-finansiel rapportering er opdelt i miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige data (ESG).

Det er vigtigt at vælge de ESG'er, der giver mening og skaber værdi for din virksomhed. Det er samtidig lige så vigtigt ikke at udelukke en bestemt ESG lige nu, fordi det afspejler dårlige resultater. I stedet kan det vise, at der sker en forbedring over tid. Du skal have pålidelige og tilgængelige data, som du kan måle og analysere, ligesom du gør det med de finansielle data til årsrapporten. Hvis I ikke allerede er begyndt, anbefaler vi, at I begynder at indsamle disse data nu!

Ud over ovennævnte standard ESG'er har vi hos Mazars i Danmark udvalgt nogle yderligere bæredygtige initiativer, som vi ønsker at måle og analysere på i de kommende år. Disse initiativer for at sikre bæredygtig bevidsthed i vores organisation, vores DNA og for at opnå medarbejdertilfredshed omfatter bl.a:

  • rejsebevidsthed og registrering af flyrejser,
  • årlig “code of conduct” træning,
  • årlig afholdelse af “community day”,
  • bestyrelsen gennemfører træning i forudindtagethed, mangfoldighed & inklusion, m.v.,
  • minimum to counselor møder om året,
  • udarbejdelse af APV’er og analyse heraf,
  • årlig afholdelse af førstehjælpskursus, og
  • årlig test af miljøaftryk og måling af forbedringer.

Vi indsamler ovenstående data automatisk og/eller ved hjælp af dataværktøjer. Til at starte med kan det være nødvendigt at tænke anderledes og være kreativ i forhold til at finde måder at udtrække ikke-finansielle data på, ligesom indsamling af finansielle data. I forlængelse heraf giver det mening at inddrage den lokale finansfunktion, da de er fortrolige med indsamling af finansielle data, og de kan bidrage med deres erfaring.

Dette vil på den lange bane sikre en kvalitet på samme niveau som dataene i den finansielle rapportering, hvilket betyder pålidelige data.

Bæredygtighedsydelser

For en virksomhed som vores virksomhed er vi også nødt til at måle vores aktivitet og udviklingen i efterspørgslen efter bistand til ikke-finansiel rapportering, også kendt som bæredygtighedsydelser. Da det er en ny ydelse, vi tilbyder, er det naturligt, at vi måler antallet af erklæringer og de timer, der er brugt på disse specifikke opgaver.

Vi tilbyder vores bistand med ikke-finansiel og forretningsmæssig rådgivning, så din virksomhed kan være klar til den nye og kommende lovgivning.

For mere information omkring disse ydelser download nedenstående brochure.

Dokument

Mazars Global Sustainability Services 2022
Mazars Global Sustainability Services 2022