Kort og godt om Mazars

Mazars er en international revisions-, skatte- og rådgivningsvirksomhed. Vi bistår vores kunder med stort engagement, så de trygt kan opbygge og videreudvikle deres forretning.

Der er sket meget siden 1945, hvor Robert Mazars grundlagde sit revisionsfirma i Rouen, Frankrig. Fra disse beskedne kår har Mazars udviklet sig til en international organisation med over 42.000 ansatte på tværs af 90 lande og regioner, heraf 16.000 i Mazars North America Alliance.

Vores unikke integrerede partnerskab dækker alle kontinenter:

I over 70 år har revision udgjort et centralt element i vores ekspertise – suppleret af en afbalanceret portefølje, der rummer konsulentbistand samt finansiel rådgivning, såvel som ydelser i relation til skat, overholdelse af gældende lov og regler, juridisk bistand med henblik på at understøtte vores kunders udviklingsbehov.

Vores størrelse sætter os i stand til at betjene både globale og lokale kunder overalt i verden, mens vi forbliver omstillingsparate og personlige í vores tilgang. Uanset hvor vi arbejder, samarbejder vi som ét integreret team, og på basis af vores lokalkendskab, kulturelle bevidsthed og globale perspektiv er vi i stand til at levere skræddersyet service af uovertruffen kvalitet til de enkelte kunder, uanset hvor de befinder sig.

Vi arbejder efter en demokratisk og transparent model, såvel internt som eksternt. Ledelsen af Mazars er overdraget til Group Executive Board, hvis medlemmer vælges hvert fjerde år. Denne supporteres af Governance Council, som blandt andet sikrer, at vores etiske reglement overholdes til enhver tid og i alt, hvad vi foretager os.

Vi er af den opfattelse, at en ansvarlig virksomhed skal skabe fælles værdier. Vi sigter mod at opnå dette gennem opretholdelse af vores uafhængighed samt ved at drage omsorg for vores branches fremtid og opnå ligevægt mellem bæredygtighed og økonomisk fremgang, idet vi stræber mod at overlade en retfærdig og fremgangsrig verden til fremtidige generationer.

Code of conduct 1600 per 500.jpg

Vores etiske regelsæt

Vores code of conduct tjener os som et moralsk kompas i vores daglige gøremål. Det erklærer tydeligt, hvem vi er, hvad vi forventer af vores ansatte, og hvordan vi forventer, at alle hos Mazars opfører sig over for vores kunder, interessenter og samfundet i almindelighed.

Læs mere

Vi ledes af vores værdier

Mazars er altid forblevet tro mod sin grundlæggers værdier om et rodfæstet etisk engagement, ansvarlighed og troen på, at teknisk ekspertise er nøglen til succes.

Læs mere
Values 1600 per 500.jpg