Leve efter vores værdier

De værdier vi lever efter, har rødder tilbage til vores grundlæggere og viser os vejen frem. De udgør kernen i de principper, vi baserer os på hver dag, i forhold til vores medarbejdere, kunder og det samfund vi er en del af. I mere end 70 år har de dannet fundamentet og rammen for vores udvikling, og vi er overbeviste om, at de fortsat vil være grundlaget for vores bæredygtige vækst i fremtiden. Vores værdier er ikke blot ord. De afspejler vores vilje til at vores virke ikke kun omhandler overholdelse af love og regler, og de er grundstenene i det etiske firma, som vi stræber efter at være.

Integritet
At yde en god service er en selvfølge, men uden den moralske omhu, som vi skylder os selv og vores kunder, betyder det ikke meget. Integritet er grundstenen i vores interne relationer i organisationen og til vores kunder og samarbejdspartnere. For at opnå og opretholde tillid, skal vi altid være ærlige og åbne.

Ansvarlighed
Bæredygtige virksomheder udviser ansvarlighed og står til regnskab herfor. Vi tror på ansvaret for vores personlige og professionelle adfærd. Vi er interesserede i, hvordan vores arbejde måtte påvirke vores samfund, og vi ønsker at gøre en forskel. Vores kunder regner med vores erfaring og ekspertise. Vores styrke ligger i vores medarbejdere. Respekt for hver enkelt og deres unikke evner er en del af, hvem vi er. Vi værdsætter forskelle og diversitet vel vidende at nye perspektiver giver en retfærdig og stærk organisation.

Teknisk ekspertise
I vores arbejde med alle projekter og opgaver er det vores første prioritet at levere den bedst mulige service til vores kunder. Derfor stræber vi efter det højeste niveau af teknisk ekspertise og kvalitet på alle niveauer i organisationen. Gennem innovation og talentudvikling ønsker vi at imødekomme alle vores interessenters forventninger.

Uafhængighed
Uafhængighed har altid været Mazars’ grundsten og nerve i organisationen. Uanset om vi arbejder som revisorer eller rådgivere er uafhængighed afgørende.


Stewardship
Siden vores grundlæggelse har tre generationer af ledere med succes overdraget stafetten til nye ledere, formidlet viden og erfaring og banet vejen for en bedre fremtid. Kontinuitet og stewardship er centrale ingredienser i en langsigtet udvikling såvel i egen organisation som hos vores kunder.

Fra værdier til adfærd: vores globale adfærdskodeks

Vores globale adfærdskodeks ”Code of conduct” er en praktisk guide til alle medarbejdere, uanset alder, stilling eller land. Den hjælper med at navigere, når der skal træffes vanskelige valg og rigtige beslutninger i overensstemmelse med vores værdier.
Den beskriver, hvem vi er, hvad vi forventer af vores medarbejdere og hvordan vi håndterer vores kunder, interessenter, samarbejdspartnere og samfundet som helhed. I et komplekst og hurtigt udviklende miljø bruger vi disse retningslinjer som et moralsk kompas for vores daglige aktiviteter. Den trækker linjen mellem, hvad der anbefales eller er acceptabelt, og hvad der vil sætte vores omdømme og andres tillid i fare. Vi håndterer eventuelle brud med alvor og træffer passende foranstaltninger til at opretholde disse retningslinjer, når det er nødvendigt. Ved at gøre det, viser vi, at vi er en troværdig virksomhed, der arbejder i fælles interesse og er forpligtet over for vores kunder, medarbejdere og samfundet som helhed.

Repræsenter integritet
Mazars’ succes er baseret på vores tillidsforhold til vores kunder, interessenter og samarbejdspartnere. For at bibeholde denne tillid skal vi altid være ærlige og åbne.


Vær ansvarlig og stå til regnskab
Vi tager ansvar for vores personlige og professionelle adfærd. Vi har fokus på vores indflydelse på det samfund, hvor vi befinder os, og vi ønsker at gøre en positiv forskel.

Respekter dine medmennesker
Vores organisations styrke ligger i de mennesker, der arbejder hos os. Vi behandler alle med respekt, så de føler sig værdsatte for deres mangfoldighed, unikke perspektiv og bidrag.

Levere fremragende kvalitet
Vi tilstræber altid at levere et fremragende stykke arbejde. Vi er innovative og udvikler vores medarbejdere for at imødekomme vores kunders, interessenters og samarbejdspartneres behov.

Tænk uafhængigt
Vi er betroede rådgivere. Vores rådgivning er objektiv og upartisk. Vi værdsætter vores uafhængighed. Vi lader os ikke distrahere fra at handle efter de højeste faglige standarder.

Skab fremtiden
Mazars er en bæredygtig virksomhed. Vi indgår og bygger langsigtede relationer, tilskynder til foretagsomhed og assisterer ved generationsskifte.