Corporate Sustainability Reporting Directive: et nyt direktiv for forandring

2022 har indtil videre været et år fyldt med fremskridt inden for bæredygtighed. Rapportering om ESG bliver mere og mere kendt for alle - små som store virksomheder.

Læs denne historie for at få en opdatering om CSRD, og tjek de links, du finder nedenfor, for inspiration!

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

I juni 2022 blev der opnået politisk enighed om nye regler for virksomhedernes bæredygtighedsrapportering; som følge heraf vil det nye direktiv om rapportering om bæredygtighed i virksomheder (CSRD) blive vedtaget i EU-landenes lovgivning fra den 1. december 2022 og vil træde i kraft i EU den 1. januar 2024. Dette vil ændre ikke blot de eksisterende rapporteringskrav i det nuværende direktiv om ikke-finansiel rapportering eller NFRD (2014/95/EU) og den nuværende lovgivning om samfundsansvar, der er gennemført i den danske årsregnskabslov, men også i Regnskabsdirektivet (2013/34/EU). 

Hvorfor et CSRD?

Formålet med det nye direktiv er at tilpasse dataene og gøre dem gennemsigtige samt at hjælpe virksomhederne med at opfylde de stigende krav til oplysninger om bæredygtighed. Desuden vil CSRD sikre, at investorer og andre interessenter får pålidelige data, som gør det muligt for dem at sammenligne ikke-finansielle oplysninger på tværs af forskellige forretningsområder. Et andet mål er desuden at kunne vurdere, hvordan virksomhederne skaber langsigtet værdi og bidrager til samfundet, og at give bedre adgang til oplysningerne ved at gøre dem til en del af ledelsesberetningen i regnskabet.

CSRD har derfor til formål at definere et fælles, standardiseret sprog for bæredygtighedsrapportering, som også skal revideres med begrænset eller høj grad af sikkerhed.

Det nye CSRD og den afledte rapportering vil være mere dybtgående inden for de tre områder: Miljø, Sociale forhold og Selskabsledelse, som hver især indeholder forskellige aspekter, som virksomhederne skal måle og rapportere om. Det er lige fra miljøbeskyttelse, sikre målet om at opnå klimaneutralitet inden 2050, mangfoldighed og respekt for menneskerettighederne, til det nye dobbelte væsentlighedsbegreb (bæredygtighedsrisici, der påvirker virksomheder såvel som virksomhedernes indvirkning), oplysninger om immaterielle aktiver og mere fremadrettede oplysninger i form af mål, fremskridt osv.  

Den nye lovgivning vil få stor betydning for både virksomhederne og revisionsbranchen fremover. På den ene side vil der blive indført mere specifikke og centrale krav vedrørende bæredygtighed og ESG; på den anden side, men afledt af den tidligere, skal kvaliteten af rapporteringen sikres, og det er naturligvis noget, Mazars, som en førende internationalt revisions-, skatte- og rådgivningsvirksomhed, kan forholde sig til.

Hvad er tidshorisonten og hvilke virksomheder vil blive omfattet?

CSRD vil gradvist blive anvendt for forskellige virksomhedsstørrelser fra regnskabsåret 2024, hvor forpligtelsen til at rapportere kun vil gælde for børsnoterede og større virksomheder (rapporter offentliggøres i 2025). Fra det tidspunkt og i løbet af nogle år vil også små og mellemstore virksomheder blive omfattet af forpligtelsen til at rapportere om bæredygtighed.

Mazars som virksomhedens uafhængige tredjepartsfirma

Indtil nu har det ikke været obligatorisk, men blot anbefalet for virksomheder og offentlige enheder at udarbejde en rapport om bæredygtighed eller ikke-finansielle aspekter. Med det nye CSRD vil det imidlertid gradvist blive obligatorisk, da denne lovgivning vil indføre generelle EU-rapporteringskrav for bæredygtighedsoplysninger, som skal sikres i henhold til ovennævnte standarder. Sikkerheden i revisionserklæring vil være begrænset i begyndelsen, mens der er udsigt til at gøre den høj efter nogle år.

Mazars i Danmark, førende international revisions-, skatte- og rådgivningsvirksomhed, ser det nye CSRD som en måde at fremskynde den presserende grønne omstilling i EU på, og vi kan helt sikkert hjælpe virksomheder med både at forbedre deres praksis i forbindelse med ESG og bæredygtighed samt med at rapportere i henhold til den nye lovgivning.

Inspiration

Hvis du finder den nye EU-lovgivning forvirrende eller finder revisionserklæringer vanskelige at forstå, kan vi anbefale dig at læse FSRs publikation: "Fakta om revisorerklæringer på bæredygtighedsrapportering", som forklarer de forskellige niveauer af sikkerhed (begrænset eller høj).

Kontakt os gerne for mere information om CSRD/ESG og hvad det betyder for din virksomhed.