Opbygning af tillid og udvisning af integritet

Ikke-finansiel rapportering bliver stadig vigtigere for virksomhederne, da det er med til at skabe tillid og øge troværdigheden. Det hjælper virksomhederne med at vise, hvordan de klarer sig med hensyn til deres miljømæssige og sociale indvirkning, værdikæden, virksomhedens mangfoldighed og andre områder af bæredygtighed. Vi tilbyder et komplet udvalg af løsninger til bæredygtighedsrapportering, der hjælper dig med at fortælle din historie på en måde, der er meningsfuld og autentisk.

Det nye direktiv om rapportering om bæredygtighed i virksomheder (CSRD) har til formål at sikre pålidelig og ensartet rapportering inden for bæredygtighed og ESG. Dette opnås ved at forbedre kvaliteten, sammenligneligheden og gennemsigtigheden i rapporteringen. Som følge heraf vil ESG-rapporteringen på sigt have samme kvalitet som den finansielle rapportering, vi kender i dag.

Vores tilgang

Virksomhederne er i dag mere opmærksomme på den ikke-finansielle rapportering som følge af de nye regler og interessenternes efterspørgsel. Der er klare fordele forbundet med en ikke-finansiel rapportering: 

  • Det giver virksomhederne mulighed for at præsentere deres bæredygtighedsoplysninger samt bevise deres engagement over for interessenterne.
  • Virksomheder, der præsterer godt på bæredygtighedsmålinger, er ofte mere tilbøjelige til at overgå deres konkurrenters rentabilitet på lang sigt.
  • I takt med at ikke-finansiel rapportering bliver obligatorisk i mange lande, er der lagt større vægt på revisors erklæring herpå for at skabe større tillid til troværdigheden af en organisations rapportering. 

Mazars' dygtige team i Danmark vil tilpasse sine arbejdsmetoder til jeres for at sikre, at jeres ikke-finansielle rapportering bliver den bedste version. Vores fokus er til enhver tid på at skræddersy vores tilgang til dine behov og levere løsninger, der hjælper dig med at nå dine mål.

Vores team kan hjælpe dig med at identificere og prioritere de områder, som din virksomhed skal rapportere om, ved hjælp af gennemprøvede og testede teknikker. Desuden kan vi hjælpe dig med at øge troværdigheden af dine oplysninger om virksomhedens CSR og bæredygtighedsrelaterede mål, handlinger og initiativer i overensstemmelse med rammerne for bæredygtighedsrapportering og -standarder samt med nuværende lovgivning og retningslinjer.

Gennem vores arbejde med revision og erklæringer sørger vi for indsigt og fremmer gennemsigtigheden. Vi mener, at konstruktive udfordringer baseret på gensidig tillid og respekt skaber tillid til den måde, organisationer rapporterer til deres interessenter på. 

Det er denne robuste tilgang, der sikrer maksimal fordel for samfundet og bidrager til udviklingen af bæredygtige virksomheder og økonomier.

Vores løsninger inden for revision og rapportering

  • Revisions- og erklæringsløsninger vedrørende bæredygtighed i henhold til ISAE 3000-standarden med begrænset eller høj grad af sikkerhed, hvilket vil øge troværdigheden af rapportering af ikke-finansielle nøgletal.
  • Revision og erklæringer i overensstemmelse med direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD) og de europæiske standarder for bæredygtighedsrapportering (se guide neden for).
  • Udarbejdelse af CSR-/bæredygtighedsrapporter samt integrerede rapporter i henhold til de vigtigste internationale rapporteringsstandarder og rammer, såsom TCFD, GRI-standarderne og integreret rapportering.

Hvis du ønsker at komme i kontakt med os og få vide mere at vide om vores rapporterings- og erklæringsydelser, kontakt os gerne nedenfor.

Vil du vide mere?