Data privacy statement

Mazars tager sikkerhedsforanstaltningen for og vores juridiske ansvar omkring dine persondata alvorligt. Denne erklæring giver relevante oplysninger om vores behandling af persondata indsamlet via denne hjemmeside.

Dataansvarlig 

Medmindre du anmoder os om dine personlige data, som vi er databehandler for, er Mazars dataansvarlig for alle personlige data, du giver os via vores hjemmeside. Skulle du have en forespørgsel, der vedrører et af vores datterselskaber / tilknyttede enheder, videresender vi denne anmodning til dem på dine vegne.

Hvilke persondata behandler vi?

De personlige data, vi behandler som følge af dit besøg på vores hjemmeside, afhænger af de data, du giver os. Hvis du besøger vores hjemmeside, men ikke interagerer yderligere med os, behandler vi kun de data, der findes i cookies, som er nødvendige for at kunne køre vores websted (se ”Cookies” for mere info). Skulle du beslutte at interagere med os ved for eksempel at indsende en forespørgselsformular, behandler vi de data, du angiver for de formål, der er angivet på formularen. Nogle felter er obligatoriske og nødvendige for, at vi kan være i stand til at kontakte dig for at besvare din anmodning.

Når du kontakter os, er visse datafelter obligatoriske, hvilket er nødvendige for at kunne behandle din anmodning. Du kan vælge at give os yderligere persondata, inkl. personfølsomme data i henhold til ”Special Category Personal Data”. Giver du os oplysninger inden for denne særlige kategori, giver du os samtidig dit samtykke til at behandle disse.

Brug af persondata

Vi kan behandle dine personlige data indsamlet via vores hjemmeside til de formål, der er skitseret nedenfor:

 • Indgåelse af samarbejdsaftale og udførelse: Hvis du udviser interesse for at blive en klient hos Mazars, bruger vi persondata som næste skridt i indgåelsen af en samarbejdsaftale med dig. Vi kan fortsætte med at bruge de data, der leveres via vores hjemmeside, for at kunne udføre vores forpligtelser i henhold til samarbejdsaftalen med dig.
 • Vores legitime interesser: Vi behandler personlige data for at kunne drive vores forretning, herunder at forvalte vores forhold til dig, opfylde vores administrative, regnskabsmæssige og selskabsretlige forpligtelser, vedligeholdelse og brug af vores it-systemer og udvikling af vores forretning og services.
 • Rekruttering og personaleadministration: Hvis du ansøger om et job via vores hjemmeside, indsamler vi persondata fra jobansøgere som led i vores rekruttering af nye medarbejdere.
 • Direkte markedsføring: Vi kan behandle personlige data til direkte markedsføring med henblik på at fremme og udvikle vores ydelser og ved at give dig de oplysninger, som vi mener vil være interessante for dig. I alle tilfælde har du mulighed for at fravælge vores direkte marketingaktiviteter. Du kan fravælge disse ved at benytte afmeldingsmulighederne i de oplysninger, som du har modtaget, eller ved at kontakte os.
 • Overholdelse af lovmæssige krav, regler eller faglig organisation, som vi er medlem af: Vi er underlagt juridiske, lovmæssige og faglige forpligtelser. Vi skal overholde visse registreringer for at vise, at vores ydelser leveres i overensstemmelse med disse forpligtelser, og disse filer kan indeholde persondata.

Alle personlige data, der indsendes via dette websted, kan bruges af os i en anonymiseret form til vurdering og forbedring af de ydelser, der leveres her og til brug for vores forretningsudviklingsaktiviteter, i bredere forstand.

Vi kan fra tid til anden overføre eller videregive dine personlige data til andre enheder af Mazars eller til tredjeparter for ethvert af ovennævnte formål, herunder til offentlige og faglige instanser samt tredjeparter, der udfører tjenester på vores vegne, som f.eks. Web hosting udbydere, It-udbydere, betalingsudbydere og udbydere af styring af kundeforhold.

Når vi videregiver dine personlige data til tredjeparter, der udfører tjenester på vores vegne, sikrer vi, at sådanne tjenesteudbydere kun bruger dine data i overensstemmelse med vores instruktioner. 

Vi kan også videregive dine personlige data til tredjeparter, hvor vi er forpligtet til at gøre dette ved lov, offentlige myndigheder eller med henblik på eller i forbindelse med retssager eller på anden måde med det formål at etablere, udøve eller beskytte vores juridiske rettigheder.

Vi kan dele personlige data med andre Mazars-medlemsvirksomheder, hvor det er nødvendigt af administrative hensyn og for at kunne yde professionelle serviceydelser til vores kunder (f.eks. ved levering af ydelser, der involverer Mazars’ medlemsvirksomheder i forskellige lande).

Som følge af vores globale organisation kan vi overføre dine personlige data til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), hvis databeskyttelseslovgivning måske ikke er så omfattende som i EU. 

Når vi overfører data uden for EØS, overfører vi kun sådanne persondata (i) til et land, som Europa-Kommissionen anser for at have tilstrækkelig lovgivning om databeskyttelse, eller (ii) hvor vi har indført en passende dataoverføringsmekanisme, som f.eks. EU-standardkontraktsklausuler, for at sikre, at dine persondata er tilstrækkeligt beskyttede.

Skulle du sende en forespørgsel via vores hjemmeside, der vedrører et af Mazars’ medlemsvirksomheder, sender vi anmodningen til dem på dine vegne. 

Vi sælger eller udlejer ikke dine personlige data til noget formål.

Datarettigheder

Du kan gøre brug af en række rettigheder over dine data, herunder: 

 • Adgang til de personlige data, vi er i besiddelse af om dig 
 • Anmode os om at ændre dine personlige data, vi er i besiddelse af, hvis disse er unøjagtige
 • Anmodning om at få dine personlige data slettet 
 • Tilbagekalde samtykke til vores behandling af dine personlige data (hvor vi behandler dine personlige data baseret på samtykke) 
 • Tilføje begrænsninger på vores behandling af dine personlige data 
 • Få oplyst formålet med vores behandling af dine personlige data 
 • Anmode os om at overføre dine data til en anden dataansvarlig (dataportabilitet) 

Vi vil håndtere al udøvelse af dine registrerede datarettigheder i overensstemmelse med kravene i gældende persondatalov. Hvis du ønsker at gøre brug af nogle af dine registrerede datarettigheder eller har spørgsmål til denne erklæring, bedes du kontakte os via vores kontaktformular.

Hvis du er utilfreds med den måde, hvorpå vi har håndteret dine personlige data, og vi ikke kan løse problemet for dig, kan du indbringe sagen til Datatilsynet. Yderligere oplysninger findes på deres hjemmeside www.datatilsynet.dk/.

Varighed af databehandling  

Vi opbevarer dine personlige data i vores systemer i følgende den længst af de angivne perioder: (i) så længe det er nødvendigt for det formål, data blev indsamlet til; (ii) enhver tilbageholdelsesperiode, der kræves ved lov eller (iii) afslutningen af ansvarsperioden, hvor retssager eller undersøgelser måtte opstå i forbindelse med vores ydelser.

Når de(n) gældende tilbageholdelsesperiode(r) er udløbet, vil persondata blive slettet eller anonymiseret.

Datasikkerhed 

Vi sikrer, at der findes passende tekniske og organisatoriske kontroller for at beskytte dine personlige data mod tab, misbrug, ændring og utilsigtet ødelæggelse, ved brug af antivirus, firewalls, sikre servere, krypteringssoftware til harddisk, adgangskoder, fysisk adgangskontrol, to-faktor godkendelse og alarm ved indbrud og uregelmæssig indtrængen.

Medarbejdere, der har adgang til dine persondata, er blevet oplært i at opretholde fortroligheden af sådanne data. De vil kun få adgang til dine persondata, i det omfang de har brug for disse data til at udføre deres opgaver korrekt. Samme medarbejdere er dermed også forpligtet til at overholde den strenge faglige tavshedspligt.  

De betingelser, som vi selv benytter for at beskytte data, er ligeledes videreformidlet til alle vores samarbejdspartnere, sub-databehandlere og leverandører.   

Overvågning og afprøvning af vores sikkerhedsforanstaltninger udføres regelmæssigt for at sikre, at de til stadighed er effektive mod de seneste trusler.  

Data overført af os via internettet og via denne hjemmeside er beskyttet ved brugen af krypteringsteknologier. Ingen transaktioner udført over internettet kan nogensinde garanteres at være sikre.   

Børn og vores hjemmeside 

Mazars forstår vigtigheden af at beskytte børns privatliv, især i et online miljø. Vores websteder er ikke bevidst designet til eller rettet mod børn. Vi indsamler eller opbevarer ikke bevidst viden om nogen under 16 år gennem vores hjemmeside. Hvis du er under 16 år, skal du have samtykke fra en forælder eller værge til at indsende oplysninger via vores hjemmeside. Bed dem om at gennemgå disse oplysninger, før du kommunikerer med os.   

Cookies 

Navigation på vores hjemmeside resulterer i, at cookies placeres på din computer. Cookies er små tekstfiler, der placeres på din PC af de websteder, du besøger.

For yderligere oplysninger, se venligst vores Cookie Policy. 

Ændringer til ovenstående fortrolighedserklæring 

Denne fortrolighedserklæring blev senest opdateret i maj 2019. Vi kan ændre det fra tid til anden. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på denne side, og vi anbefaler, at du regelmæssigt tjekker siden for at sikre, at du fortsat er opdateret omkring vores databehandling.