Klageformular

Vi har tillid til, at vores værdier er grundstenene til opbygning af vedvarende succes for virksomheden på langt sigt. Vi ønsker at arbejde på en måde, der fremmer vores værdier og sikrer, at vi leverer den bedst mulige service til vores kunder, og de bedst mulige omgivelser for vores team.

Mazars har forpligtet sig til at drive virksomhed med ansvar og åbenhed på professionel måde med hensyn til:

  • mistanker, der er opstået internt, og som partnere eller teammedlemmer kan have omkring eventuel uredelig embedsførelse inden for Mazars virksomheder,
  • mistanker rejst af personer uden for Mazars (kunder og andre partnere) med hensyn til servicen, som Mazars leverer.

Hvem kan gøre brug af Mazars klageprocedure?

Rapporteringer indgivet af alle Mazars medlemsfirmapartnere og personale, inklusive dem på permanente eller faste kontraktbetingelser bliver taget i betragtning ved brug af Procedure for rapportering af uregelmæssigheder for personale nedenfor.

Alle problemstillinger rejst af personer uden for Mazars bliver taget i betragtning ved brug af Procedure for eksterne klager nedenfor

Rapporteringer indgivet eksternt angående ikke-Mazars medlemmer bliver ikke taget i betragtning.

Procedure for eksterne klager

Vi gør vores bedste for, at alting skal fungere godt. Hvis du alligevel ikke er tilfreds, kan du dele dine kommentarer herom med os ved at udfylde følgende formular. Vi vil så kontakte dig, for at vi kan finde en løsning sammen.

Læs mere

Procedure for personalets rapportering af uregelmæssigheder

Politikken for rapportering af uregelmæssigheder ("Politik") giver teammedlemmer inden for hvert firma mulighed for at rejse uforbeholdne mistanker, samtidig med at de beskyttes mod personforfølgelse, chikane eller disciplinær forfølgelse.

Læs mere