Sekretariatsbistand, administrative registreringer

Vores dedikerede medarbejdere kan bidrage med assistance til at varetage mange aspekter af forskellige administrative registreringer m.v. for jeres virksomhed. Når vi påtager os sådanne opgaver, frigør det jer tid til at fokusere på jeres kerneforretning trygge ved, at dette område varetages fuldt ud i overensstemmelse med krav til og regler herom.

Vores service omfatter:

Compliance service

Uanset om det drejer sig om at opretholde lovkrævede registre, etablere hjemstedsadresse eller supportere direktører og/eller virksomhedens ansatte med at varetage disse opgaver, sørger vores engagerede medarbejdere for, at jeres virksomhed overholder reglerne.

Virksomhedsetablering & rådgivning

At få den rigtige rådgivning ved etablering af en filial eller et selskab i Danmark er afgørende for den langsigtede succes. Hvert år assisterer vi vores kunder i at etablere det rigtige fundament for deres forretning ved at sikre, at virksomhedens struktur og dokumenter er egnet til formålet.

Kapitaltransaktioner & omstrukturering

At beskæftige sig med emner som indskud, konvertering, inddeling eller konsolidering af aktier, gennemføre en kapitalnedsættelse eller aktietilbagekøb kræver særlig og dedikeret ekspertise. Vores kvalificerede fagfolk kan rådgive jer gennem disse transaktioner, så overholdelse af lovgivningen sikres.

Administrativ virksomhedsrådgivning

Deltagelse i bestyrelsesmøder, ledelsesrådgivning, administrativ sekretariatsassistance, heriblandt udarbejdelse af udkast til bestyrelsesmødereferater, forretningsorden eller gennemgang af samme, er typiske opgaver for vores team. Vi tilbyder jeres virksomhed et sundhedstjek for at sikre, at I overholder bedste praksis.