Stories 2021. For Good

Det sidste år har været et ekstraordinært år, men vi skal stadig huske på den bæredygtige fremtid.

Som inspiration vil vi publicere en månedlig historie med fokus på FN’s verdensmål, specifikt dem, vi hos Mazars stræber efter at medtage i vores hverdag for at gøre en forskel. Vi ser disse mål som fyrtårne OK, der inspirerer os til at gøre nutidens udfordringer til morgendagens muligheder.

UN Global Compact_logo_new
UN Global Compact_text_new

Mazars Community Day i Danmark

a867eb0b3198-Stories-2021.-For-Good_December_1600x500.jpg
Den 13. oktober 2021 havde vi fornøjelsen af at afholde vores årlige Community Day for alle ansatte hos Mazars i Danmark. Formålet var at lære, hvordan vi kan gøre en forskel, hvordan organisationer kan bidrage og hvordan alle medarbejdere kan øge bevidstheden om bæredygtige tiltag. Dette som et led i vores implementerede Sustainability Foundation Courses, som alle medarbejdere også skal gennemføre.

Læs mere

Oktober – Hvorfor er bæredygtighed vigtigt for os?

b757ff24fb58-Stories-2021.-For-Good_October_1600x500.jpg
I de foregående måneders historier har vi haft fokus på de verdensmål, som Mazars har forpligtet sig til. Nu er det tid til at høre, hvad vores kollegaer finder vigtigt i forhold til bæredygtighed og Mazars. Vores medarbejdere er vores vigtigste aktiv, og deres visioner og ideer er afgørende for vores bæredygtige rejse. I det følgende har vi interviewet fire medarbejdere for at få deres meget interessante input.

Læs mere

September - SDG nr. 16 “Fred, retfærdighed og stærke institutioner”

ce09e69bb2eb-Stories-2021.-For-Good_September_1600x500.jpg
At fremme en bæredygtig udvikling i fredelige og inkluderende samfund, give adgang til retssikkerhed for alle og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer bør altid være et mål.

Læs mere

August - SDG nr. 13 “Klimaindsats”

374a05b7cc0f-Stories-2021.-For-Good_August_1600x500.jpg
Det er afgørende, at vi alle spiller en rolle i bekæmpelsen af klimaforandringerne og bevarelsen af miljøet. FNs klimarapport netop offentliggjort i august 2021 og en iagttagelse af klimaudviklingen viser med tydelighed, at vi skal handle nu. Momentum er afgørende!

Læs mere

Juli – SDG nr. 12 ”Ansvarligt forbrug og produktion”

5b49149cd68e-Stories-2021.-For-Good_July_1600x500.jpg
Denne måneds SDG er nem at relatere til, da den påvirker os alle. Vi bidrager alle til det globale forbrug og derfor også til produktionen på den ene eller den anden måde.

Læs mere

Juni - SDG nr. 9 “Industri, innovation og infrastruktur”

405cf1f1c6f6-Stories-2021.-For-Good_June_1600x500.jpg
Nøglen til SDG nr. 9 er at opbygge en modstandsdygtig infrastruktur samt fremme bæredygtig industrialisering og innovation. Potentielt er resultatet af at have netop dette verdensmål i tankerne en dynamisk og konkurrencemæssig fordel. At kunne bidrage til en bedre verden ved økonomisk vækst, der reducerer arbejdsløsheden og afbalancerer arbejdet.

Læs mere

Maj - SDG nr. 8 “Anstændige jobs og økonomisk vækst”

e71927b5273d-Stories-2021.-For-Good_May_1200x627.jpg
Verdensmål nr. 8 (SDG) har fokus på at fremme løbende, integreret og bæredygtig økonomisk vækst, produktiv beskæftigelse samt anstændige jobs for alle.

Læs mere

April - SDG nr. 5 “Ligestilling mellem kønnene”

34d9572b56e8-Stories-2021.-For-Good_April_1600x500.jpg
I denne måned ser vi nærmere på verdensmål nr. 5 “Ligestilling mellem kønnene” (SDG), idet virksomhederne stadig står over for en krævende og ambitiøs opgave. Hos Mazars i Danmark er vi overbeviste om, at særlig fokus på dette område ikke handler om at finde måder, hvorpå kvinder bedre kan passe ind i den nuværende forretningsmodel, men snarere at genoverveje modellen fuldstændigt for at skabe inkluderende arbejdspladser for alle.

Læs mere

Marts - SDG nr. 4 “Kvalitetsuddannelse”

883203db18f9-Stories-2021.-For-Good_March_1600x500.jpg
Der er 17 mål for bæredygtig udvikling (SDG) på vores fælles dagsorden for 2030. Dagsordenen blev vedtaget af alle medlemslandene i FN i 2015 for at garantere velstand for mennesker og planeten, i dag og i fremtiden. Kernen i denne dagsorden er de 17 SDG'er. Denne måneds historie fortæller, hvad SDG nr. 4 betyder for os.

Læs mere

Februar - SDG nr. 3 “Sundhed og trivsel”

3ffc33e7a3b4-Stories-2021.-For-Good_1600x500.jpg
Hos Mazars tror vi på vores medarbejdere og vi ønsker at sikre os, at vi ansætter, plejer og udvikler de bedste talenter med den mest relevante ekspertise i dag og i morgen. Det bliver naturligt at have verdensmålet for bæredygtig udvikling (SDG) "Sundhed og trivsel" som en høj prioritet, og det er afgørende for langsigtet vækst.

Læs mere

Januar - Bæredygtige verdensmål

5b16f3397ebf-00-Landing-page-1600x500.jpg_page_top.jpg.jpg
Vi har valgt at fokusere på fem hovedområder, hvor vi mener, at vi kan gøre en reel forskel; udvikling af bæredygtige ydelser for at hjælpe organisationer med at opnå ansvarlig langsigtet vækst, have integritet i hjertet af alt, hvad vi gør, give de bedste arbejdsforhold til vores medarbejdere på hvert og et kontor verden over, bekæmpe klimaforandringer og reducere vores kulstof fodaftryk samt samarbejde med vores samfund for at skabe fælles værdi.

Læs mere