Lønadministration

Vores yderst professionelle team vil håndtere alle jeres spørgsmål og forhold omkring løn med præcision, fortrolighed og compliance samt - frem for alt – sikre, at jeres medarbejdere får betalt deres løn til tiden.

Vores service omfatter:

Oprettelse, assistance og rapportering af løn

Uanset om du har funktionærer eller timelønnede, tilbyder bonusser, pensionsordninger, firmabil, kantinefaciliteter eller lignende, overholder vores erfarne team jeres deadlines med den højeste grad af nøjagtighed, konsistens og professionalisme.

E-indkomst administration

Vores team sikrer, at du som arbejdsgiver overholder skattemyndighedernes krav og angivelser, f.eks. til ATP, AER, AES, Finansieringsbidrag, FerieKonto og Barsel.dk, foretages til tiden for at undgå bøder.

Årsafslutning

Vores team afstemmer jeres lønrelaterede poster hvert skatteår og/eller regnskabsår og forelægger jer alle krævede rapporter til kommentering og sikrer dokumentation af sammenhængen mellem de indsendte rapporteringer og årsregnskabet. Vi kan endvidere assistere jer med beregninger af obligatoriske forpligtelser, herunder feriepengeforpligtelser m.v. for indregning i årsregnskabet.

Løngennemgang og rådgivning

Selv hvis I håndterer lønadministrationen selv, vil det stadig være en fordel for jer, at vi gennemgår jeres lønprocesser, systemer og beregninger. Dette vil sikre, at I til stadighed har en effektiv, pålidelig og kompatibel løndrift.