Indarbejdelse af bæredygtighed og ESG i din virksomhedsstrategi

En bæredygtighedsstrategi er integrationen af miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige samt økonomiske mål i din forretningsplan med det formål at skabe langsigtet værdi for din organisation, dine interessenter og samfundet generelt. Alt sammen imens vores naturressourcer bevares og forbedres for fremtidige generationer. Efterhånden som opmærksomheden om ESG-spørgsmål og nødvendigheden for korrekt rapportering øges, søger mange virksomheder at implementere og indarbejde disse principper i deres aktiviteter. Da ESG dækker en lang række emner, såsom klimaændringer, menneskerettigheder, forbrugerbeskyttelse, medarbejderforhold og ansvarlig ledelse, er det vigtigt at fokusere på de emner, der har størst betydning for din organisation.

Vores skræddersyet tilgang

I dag er det nødvendigt, at virksomheder indfører bæredygtige strategier, der tager hensyn til miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige spørgsmål som en del af deres daglige drift. I takt med at verden lægger større vægt på, hvordan virksomheder opfører sig, er det vigtigt at have en effektiv strategi på plads. Vores team kan yde den rådgivning og vejledning, der er nødvendig for at integrere og udvikle en bæredygtighedsramme i din virksomheds DNA.

Hos Mazars i Danmark hjælper vi virksomheder af alle størrelser med at udvikle en langsigtet og solid bæredygtighedsstrategi med realistiske KPI'er, der er skræddersyet til din virksomhed og tilpasset EU’s rapporteringsdirektiv om bæredygtighed (CSRD) og de europæiske rapporteringsstandarder for bæredygtighed (ESRS), samt bæredygtige udviklingsmål (SDG'er) og principperne i FN's Global Compact.

Vi kombinerer vores omfattende viden om ESG-forhold med vores ekspertise inden for erhvervslivet for at give dig den rådgivning og støtte, du har brug for, når du udvikler en bæredygtighedsstrategi. Vores team arbejder på en integreret og samarbejdsorienteret måde med fokus på at skræddersy servicen for at sikre, at det bliver den bedste løsning for dig.

Vores tilpasset løsninger inden for strategi og rådgivning

 • Bæredygtighedsstrategi:
  • (Dobbelt) Væsentlighedsvurdering for at identificere de mest betydningsfulde bæredygtighedsrelaterede emner, både internt og eksternt, som det første skridt til at opbygge en bæredygtighedsstrategi.
  • Bistand med udvikling af strategier, mål, målinger, KPI'er og forretningsmodeller i overensstemmelse med de bedste ESG-principper og FSR – danske revisorer, der er tilpasset kravene fra ESRS.
  • Implementering af verdensmålene og principperne i FN's Global Compact i virksomheders strategiske planer (valgfrit).
  • Identificering af bæredygtige økonomiske aktiviteter i henhold til EU’s taksonomi for bæredygtig finansiering, samt rapportering af det relevante data.

Vores strategiudviklingsproces består af 6 områder på højt niveau, der dækker alle nødvendige aspekter, fra analyse til implementering og evaluering:

SSL - strategi figur_DK
 • Mangfoldighed- og inklusionsstrategi: Vi vejleder dig i, hvordan du fuldt ud integrerer dem i forretningsplaner og i din virksomheds hverdag.
 • Net Zero plan:
  • Beregning af CO­­2-aftryk og identifikation af muligheder for at reducere din virksomheds påvirkning.
  • Hjælp til at fastsætte videnskabeligt baserede mål i overensstemmelse med initiativet Science-Based Targets Initiative (SBTi).
 • ESG Due diligence: vurdering af overholdelse af nationale og internationale lovgivningsmæssige rammer og standarder samt identifikation af mulige risici i forbindelse med disse regler.
 • CSRD Gap analyse: identificere den nuværende situation samt mangler i relation til selskabets bæredygtigheds- og ledelsesstrategi i forhold til kravene i det nye CSRD direktiv.

Hvis du ønsker at vide mere om de løsninger, vi tilbyder inden for strategi og bæredygtighed, eller hvis du er interesseret i specifikke dele heraf, kontakt os gerne nedenfor.

Vil du vide mere?

Dokument

Sustainability and ESG services - strategy and consulting