Compliance bistand

Vi har specifik teknisk ekspertise inden for mange komplekse områder af den finansielle rapportering.

Vi kan tilbyde jer erfarne medarbejdere, der kan hjælpe jer med at opstille jeres regnskaber eller guide jeres finansielle teams gennem de komplicerede krav til regnskabsaflæggelse efter IFRS eller Årsregnskabsloven samt til at overholde særlige begrebsrammer og andre regnskabskrav, som f.eks. i forbindelse med ansøgning om finansiering, tilskudsregnskaber, fonde, foreninger og skattebilag.

Compliance bistand

Mazars leverer en høj kvalitet af compliance service til virksomheder i alle størrelser. Vores team har mange års erfaring i opstilling og udarbejdelse af regnskaber, bilag til selvangivelser, XBRL indberetning og assistance med konsolideringer. Vi leverer en partnerledet service, som er skræddersyet til din virksomheds behov og kan omfatte planlægningsmøder samt efterfølgende regnskabsmøder, ligesom assistancen kan foregå hos jer, hvis det kræves.

Vores service omfatter:

Udarbejdelse af regnskaber

Uanset om jeres regnskab udarbejdes i henhold til begrebsrammerne Årsregnskabsloven eller IFRS, kan vores specialiserede team støtte jer og sikre, at jeres regnskab efterlever relevante krav ved indsendelse til Erhvervsstyrelsen indenfor den obligatoriske frist.

XBRL 

Krav til kodede tjenester og automatisk indberettede rapporter bliver fortsat mere omfattende. Vores team kan gøre denne proces smidig og effektiv for jer.

Lovpligtig konsolidering

Vores teams har stor erfaring med at forberede komplekse årlige konsolideringer og kan støtte jeres produktion, af de ved status lovkrævede konsoliderede regnskaber, herunder udarbejdelsen af koncernregnskabet.

Opstilling af bilag til selvangivelse

Vores skattespecialister vil sikre, at I holdes ajour og overholder de krav der stilles til opstillingen og udarbejdelsen af skattemæssige bilag til selvangivelsen samt identificere risici i tilknytning hertil. Vi udarbejder jeres selvangivelse, rådgiver om risikoområder og fremhæver potentielle skattebesparelser, og tilføjer dermed assistancen værdi - added service.