Praxity alliancen

Mazars er medlem af Praxity AISBL - verdens største alliance af uafhængige revisions- og rådgivningsfirmaer.
Logo Praxity

Om Praxity

Praxity AISBL er en global alliance af uafhængige firmaer med hovedkontor i Epsom. Praxity er organiseret som en international non-profit enhed underlagt den belgiske lov. Praxity - Globale Alliance Limited - er et not-for-profit selskab registreret i England og Wales, med begrænset ansvar, og har hjemsted i England. Som en alliance, praktiserer Praxity ikke professionen som offentligt godkendt revisionsfirma og tilbyder ej heller revision, skatterådgivning eller andre professionelle serviceydelser af nogen art til tredjemand. Alliancen omfatter ikke et joint venture, partnerskab eller netværk mellem de deltagende firmaer. Eftersom firmaerne i alliancen er uafhængige, garanterer Praxity ikke for servicen eller kvaliteten af de serviceydelser udført af de deltagende firmaer.

Hvis du vil vide mere

Besøg venligst Praxity online