Due dilligence

Vores specialister har stor erfaring med due diligence opgaver for både købere og sælgere inden for forskellige brancher. Da vores team omfatter specialister, der også samarbejder på tværs af grænserne, identificerer vi ikke kun risiciene, men fremhæver også muligheder og fremtidige potentialer i en virksomhed.

Fra en købers perspektiv er dybdegående kendskab til risici og betingelser afgørende for et værdifuldt ejerskab. Fra en sælgers perspektiv kan en grundig analyse før et salg afhjælpe eventuelle fejl og øge den finansielle rapporterings troværdighed. Analysen gør det også muligt at fremhæve de værdier, der findes i virksomheden, give forslag til, hvordan potentielle risici kan styres, hvorved salgsprocessen fremskyndes og risikoen for prisjusteringer kan reduceres.

Vi yder den bedste support i due diligence processen ved bl.a. at kigge på følgende områder:

  • Identifikation af potentielle risici i virksomheden.
  • Analyse af virksomhedens omsætning og tilgrundliggende rentabilitet med det formål at forstå den økonomiske performance i de forskellige forretningssegmenter.
  • Identifikation og analyse af virksomhedens tilgrundliggende rentabilitet og andre økonomiske faktorer, der påvirker købsprisen.
  • Identifikation af eventuelle tendenser som ligger bag et normaliseret resultat justeret for poster, som påvirker sammenligneligheden.
  • Analyse og vurdering af de forudsætninger, som danner grundlag for den fremtidige prognose.
  • Analyse af behovet for driftskapital, pengestrømme og gennemgang af balanceposter og nettogæld.

Rådgivning om de finansielle aspekter af købsaftalen (Aktieoverdragelsesaftale / SPA).