Forum of Firms

Danmark er medlem af Forum of Firms.
Forum of Firms er en organisation af internationale netværker af revisionsvirksomheder. Formålet med Forum of Firms er at fremme konsekvent og højt kvalitetsniveau for alle regnskabs- og revisionsydelser leveret over hele verden.
Forum of Firms

Medlemmer af dette Forum bekræfter, at de har etableret bedst mulige procedurer og metodologier, baseret på internationale revisionsbestemmelser (International Standards on Auditing), til internationale revisioner, og at de er i overensstemmelse med IFAC’s etiske regelsæt for professionelle revisorer samt med nationale faglige moralkodeks. De bekræfter ligeledes at overholde bestemmelserne for kvalitetskontrol i overensstemmelse med de Internationale standarder for kvalitetskontrol (International Standards on Quality Control) ud over de relevante nationale kvalitetsbestemmelser.

Medlemmerne bekræfter endvidere, at de udfører jævnlige globalt koordinerede reviews af interne kvalitetssystemer, i den udstrækning hvor dette ikke er i modstrid med nationale lovgivninger.

Flere oplysninger om Forum of Firms kan findes på IFAC’s internetside:

http://www.ifac.org/Forum_of_Firms/