Børns Vilkår – Sammen stopper vi svigt

Mange børn kontakter BørneTelefonen i denne tid. Hos Børns Vilkår er de meget opmærksomme på udviklingen af Covid-19 og smittetrykket i Danmark, hvor den nye nedlukning med hjemmeskole og social isolation påvirker trivslen hos landets børn og unge.

Alene i januar har de fleste henvendelser været vedrørende Corona, hvor samtaler har handlet om ensomhed, venskaber og trivslen i klassen.

Børns Vilkår kæmper for, at ingen børn i Danmark svigtes og dette vigtige arbejde ønsker Mazars at støtte op om.

Med vores donation er vi med til at sikre, at flere sårbare og svigtede børn i Danmark kan få en bedre barndom.

For mere information besøg venligst Børns Vilkår på https://bornsvilkar.dk/det-goer-vi/