Marts - SDG nr. 4 “Kvalitetsuddannelse”

Der er 17 mål for bæredygtig udvikling (SDG) på vores fælles dagsorden for 2030. Dagsordenen blev vedtaget af alle medlemslandene i FN i 2015 for at garantere velstand for mennesker og planeten, i dag og i fremtiden. Kernen i denne dagsorden er de 17 SDG'er. Denne måneds historie fortæller, hvad SDG nr. 4 betyder for os.

Det er klart, at uddannelse skal gå ”hånd-i-hånd” med andre mål, såsom at afskaffe fattigdom og sikre et godt helbred.

Hvordan vi har valgt at definere vores fremtidige generationer kommer til udtryk i SDG nr. 4 og understreger vigtigheden af at fremme uddannelse på en bæredygtig måde og integrere bæredygtig udvikling i vores tankegang.

Udvikling hænger sammen med uddannelse, hvilket gør det muligt for folk at matche deres karriere med ambitionerne både privat og på arbejdspladsen.

Kernen i SDG nr. 4 er ønsket om at sikre, at alle har den samme adgang til kvalitetsuddannelse og livslang læring. Uddannelse, selv grundlæggende læring som læsning og matematik, er nøglen til at undgå fattigdom og danne vejen for en bæredygtig udvikling. Mangel på (kvalitets-)uddannelse er et kendt problem i udviklingslande på grund af fattigdom og konflikter. Samtidig er der fokus på ligestilling mellem kønnene for at sikre, at lige så mange piger går i skole som drenge. Dette tilskynder også til en stigning i ligestilling inden for økonomi og uddannelse på et senere tidspunkt i livet. Vi vender emnet om ligestilling i næste måned.

Fokus på at øge mulighederne for kvalitetsuddannelse vil også resultere i, at udviklingslande kan konkurrere med andre uddannelsesinstitutioner rundt om i verden.

Covid-19 har haft en negativ effekt på SDG nr. 4. Mange skoler har været lukket i en periode over hele verden, og studerende i alle aldre har været sendt hjem for at modtage onlineuddannelse hvor muligt og tilgængeligt. Konsekvenserne af pandemien er endnu ikke kendte, men den kan gå hen og udfordre allerede opnåede fremskridt af den globale uddannelsessituation. Konsekvenserne er ikke kun negative; nogle studerende har også taget sig tid til at lære andre vigtige roller på hjemmefronten, som blot er en anden type af uddannelse. Vi håber dog, at situationen snart vil blive normaliseret.

I Mazars investerer vi i uddannelse af alle medarbejdere. Vi hjælper vores medarbejdere med at udvikle en tro følelse af formål ud over det normale gennem solidaritets- og bæredygtighedsinitiativer, men også fordi vi som revisorer og rådgivere spiller en rolle af offentlig interesse. Vi værdsætter uafhængighed, fordomsfrihed og ser fremad på fremtiden.

Vores initiativer globalt omfatter bl.a. følgende:

 • Stort engagement i uddannelse, der afspejles i vores ambitioner, som at rekruttere medarbejdere med højt potentiale, udvikle vores talenter til at imødekomme markedets skiftende behov og tilbyde attraktive karrieremuligheder, herunder international erfaring.
 • 90% af alt personale deltog i træningssessioner i 2020.
 • Mazars University, der tilbyder en bred vifte af kurser til den løbende uddannelse og som er centrum for læring af høj kvalitet.
 • Coaching kultur som en del af det daglige liv.
 • Adgang til LinkedIn Learning i hele verden.

“As the first employer of thousands of fresh graduates, we take management education seriously, as many of them will progress to executive roles across all types of industries.”

                                                          – Laurent Choain, Chief People, Education & Culture at Mazars Group

 

Lokalt for Mazars i Danmark har vi fokuseret på:

 • Interne træningsdage.
 • Krav om at gennemføre 2 tekniske træningsdage årligt.
 • Understøtte faglig uddannelse på universitetet med fleksible arbejdsforhold.
 • Årlige strategi kick-offs, incl. teambuilding.
 • Regelmæssige møder (ugentligt, månedligt, kvartalsvis) for at dele de seneste nyheder inden for vores arbejdsområde.
 • Månedlige medarbejdermøder for at dele faglig viden og information, styret af personalet ved deltagelse som enten mødeleder eller referent.
 • Stræbe efter at organisere regelmæssige historiske og kulturelle ture for perspektiv og læring.
 • Implementering af counsellor roller, der sikrer, at alle medarbejdere udnytter deres fulde potentiale.
 • Formel og praktisk træning i hvordan du lærer fra dig og har en holdning til, hvad det vil sige at være en god leder.

Vi vil fortsætte med at bidrage til en bedre uddannelse ved at hjælpe med muligheder, opmuntring og engagement. For os bør arbejde og uddannelse være sjovt.