Kort om Mazars

Mazars er en international, integreret og uafhængig organisation med speciale i revision, regnskab, skat, juridisk bistand (1) og rådgivning.

Mazars har 40.400 medarbejdere, der yder bistand til globale kunder: 24.400 medarbejdere i 91 lande i Mazars’ unikke integrerede partnerskab, og 16.000 medarbejdere fra Mazars North America Alliance i USA og Canada.

(1) Hvor det er tilladt i henhold til gældende lands love

Vores unikke integrerede partnerskab dækker alle kontinenter:

 

photo Mazars for Good 1600 per 700.jpg

Creating Shared Value(s) 2017-2018 Annual Report

With our 2018 Yearbook, part of our 2017-2018 Group Annual Report, we take a step back and reflect on our international development and growth.

MNAA

Mazars North America Alliance

Mazars North America Alliance er en alliance mellem Mazars og fem førende revisions- og konsulentfirmaer i USA og Canada.